لوگو گروه مهندسین آنلاین

گروه مهندسین آنلاین

با ما به روز باشید

                     

برنامه کاندیدالیست اعضاتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

توضیحاتی کوتاه در خصوص گروه

لیست اعضای گروه

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس بیژن خطیبی

بیژن خطیبی
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3041

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس بیژن خطیبی

بیژن خطیبی
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3041

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس بیژن خطیبی

بیژن خطیبی
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3041

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس بیژن خطیبی

بیژن خطیبی
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3041

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس بیژن خطیبی

بیژن خطیبی
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3041

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس محمد حسن پور

محمد حسن پور
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3027

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس محمد حسن پور

محمد حسن پور
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3027

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس محمد حسن پور

محمد حسن پور
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3027

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس محمد حسن پور

محمد حسن پور
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3027

کاندیدای هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران - مهندس محمد حسن پور

محمد حسن پور
رشته عمران
کد انتخاباتی : 3027

تقویم گروه

  • تاکنون برنامه ای برای این گروه ثبت نشده است

  • 12 مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه1شنبه2شنبه3شنبه4شنبه5شنبهجمعه
6/106/116/126/136/146/156/16
6/176/186/196/206/216/226/23
6/246/256/266/276/286/296/30
6/317/017/027/037/047/057/06
7/077/087/097/107/117/127/13
7/147/157/167/177/187/197/20

شرح کامل برنامه های گروه

تاکنون برنامه های گروه منتشر نشده است.