نظرسنجی

/نظرسنجی
نظرسنجی۱۳۹۷/۵/۲۹ ۱۰:۳۹:۵۶

در این بخش نظرسنجی های مرتبط با حوزه مهندسی، نظام مهندسی و صنعت ساختمان قرار می گیرد تا بتوان با انعکاس آنها کمکی در بهبود شرایط انجام داد.

نظرات شما می تواند شرایط را تغییر دهد

به نظر شما یک کاندید خوب، چه شرایطی را باید داشته باشد ؟

مشاهده نتایج نظرسنجی

در حال دریافت اطلاعات ... در حال دریافت اطلاعات ...

آیا از عملکرد نظام مهندس استان خود در دوره هفتم (۹۴ الی ۹۷) راضی می باشید؟

در حال دریافت اطلاعات ... در حال دریافت اطلاعات ...

آیا عضویت در نظام مهندسی برای شما سودمند می باشد ؟

مشاهده نتایج نظرسنجی

در حال دریافت اطلاعات ... در حال دریافت اطلاعات ...

به نظر شما مهمترین کار نظام مهندسی طبق اساسنامه برای اعضا چیست؟

مشاهده نتایج نظرسنجی

در حال دریافت اطلاعات ... در حال دریافت اطلاعات ...

به نظر شما مهمترین کار نظام مهندسی طبق اساسنامه در فرآیند ارجاع چیست؟

مشاهده نتایج نظرسنجی

در حال دریافت اطلاعات ... در حال دریافت اطلاعات ...

به نظر شما مهمترین کار نظام مهندسی طبق اساسنامه در زمینه نظارت چیست ؟

مشاهده نتایج نظرسنجی

در حال دریافت اطلاعات ... در حال دریافت اطلاعات ...