نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : نکات عمومی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : نکات عمومی

[اهم نکات نظارتی در سازه های ساختمانی فولادی]
در اجرای ساختمان با اسکلت فولادی لازم است کلیه اصول اجرایی مندرج در مباحث مقررات مرتبط با این نوع ساختمانها از جمله مباحث دهم و یازدهم مقررات ملی ساختمان و مدار فنی و جزییات جزییات ارائه شده در نقشههای مصوب سازه رعایت شود.نظر به اشکالات متداول در اجرای این ساختمان ها موارد حائز اهمیت که لازم است توسط مجریان ساختمان و مهندسین ناظر بیشتر مورد توجه واقع شوند در این مجموعه آمده است.
[نکات عمومی]
۱- لازم است قبل از ارائه برگه شروع به کار از سوی مهندس ناظر به مجری یک نسخه اصل از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی ممهور به مهر طراحان مندرج در پروانه و اسکن شده توسط شهرداری از سوی مالک یا مجری به مهندس ناظر ارائه گردد.
۲- لازم است نقشه ها از جنبه های مختلف فنی، کامل بودن جزییات و همخوانی نقشه ها با یکدیگر به خصوص انطباق نقشه های سازه با معماری و تطابق سازه نگهبان با شرایط همجواری ها توسط مهندس ناظر کنترل شود.
۳- ایرادهای احتمالی نقشه توسط مهندس ناظر به مالک یا مجری جهت مراجعه به محاسب و رفع یا تکمیل نواقص انجام شود.
۴- لازم است هرگونه تغییر یا اصلاح نقشه در هر مرحله از اجرای ساختمان به تایید طراح سازه مندرج در پروانه برسد و به مراجع صدور پروانه گزارش شود.
۵- کلیه مراحل احداث ساختمان باید توسط عوامل اجرایی ذیصلاح، مجرب و دارای دانش کافی انجام شود.
۶- لازم است زونکن کارگاهی شامل حداقل مدارک لازم از جمله نقشه های مصوب چهار رشته، جواز ساختمان، یک نسخه از کلیه آزمایشات مصالح، هرگونه تاییدیه از مشاور، دستورکارها و…در دفتر کارگاه نگهداری شود.
۷- لازم است مهندس ناظر بر فرایند جمع آوری، ایمن سازی انشعابات گاز، آب و برق توجه نموده و تخریب ساختمان پس از تعیین تکلیف آنها انجام شود.
۸- لازم است ضمن بازدید از ملک قدیمی قبل از تخریب وجود یا عدم وجود درز انقطاع مابین ساختمان در دست احداث و همجواریها مورد بررسی قرار گرفته و صورتجلسه گردد.توجه شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسایه، لازم است درز انقطاع ساختمان جدید به آن اضافه شود.
۹- درصورت عدم وجود هرگونه همجواری ضروریست موقعیت ملک و ساختمان توسط نقشه بردار ذیصلاح مشخص گردد.
۱۰- چنانچه به هر دلیل سطوح بیرونی دیوار در مجاورت درز انقطاع نیاز به نازک کاری داشته باشد، بدیهی است ابعاد درز انقطاع پس از نازک کاری دیوارها ملاک عمل خواهد بود.
۱۱- لازم است در اجرای ساختمان به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد توجه شود.
۱۲- بازدید از تیرکها و خطوط برق اطراف ساختمان به جهت رعایت مسائل ایمنی در هنگام استقرار جرثقیل و نصب اسکلت و اعلام احتمال خطر به مجری و شهرداری
۱۳- بر اساس بند ۱۰-۴-۴-۱ مقررات ملی ساختمان لازم است هرگونه برشکاری، مونتاژ و جوشکاری به منظور ساخت اسکلت در کارخانه سرپوشیده و مجهز و توسط استادکاران و کارگران ماهر زیر نظر متخصص فن انجام شود.
۱۴- لازم است پس از انتخاب کارخانه ساخت اسکلت توسط مالک یا مجری، مهندس ناظر از کارخانه بازدید به عمل آورده و صلاحیت کارخانه ساخت اسکلت را از لحاظ فضای مناسب، تجهیزات، پرسنل و رزومه کارخانه مورد بررسی قرار دهد.
۱۵- اهم نکات فنی و ایمنی مطابق با مقررات ملی ساختمان که در مرحله ساخت و نصب مد نظر مهندسین ناظر میباشد باید طی دستور کار در اختیار مجری ساختمان قرار داده شود و مجری را ملزم نمود که موارد را در قرارداد ساخت و نصب اسکلت درج نماید و یا به طریق مقتضی به اطلاع پیمانکار ساخت اسکلت برساند.
۱۶- کنترل پلان استقرار ساختمان، تعیین محل دقیق استقرار صفحه ستونها، ستونها و ترازها (ترجیحاً توسط نقشه بردار) الزامیست.
۱۷- مجری باید یک نسخه از نقشههای که توسط کارخانه ساخت اسکلت بر اساس نقشه های مصوب سازه و معماری تهیه شده است را در اختیار مهندس ناظر قرار دهد.
۱۸- مجری باید از پروفیل ها و مصالح فولادی استاندارد جهت ساخت اسکلت استفاده نماید.
۱۹- لازم است قبل از شروع به ساخت اسکلت، آزمایشگاه ذیصلاح جوش مورد تایید سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی توسط مجری انتخاب و ضمن عقد قرارداد به منظور کنترل های لازم به کارخانه معرفی گردد.
۲۰- لازم است مهندسین ناظر به طور ادواری به کارخانه مراجعه نموده و از کمیت و کیفیت ساخت اسکلت مطلع شوند.
۲۱- محافظت قطعات فولادی در برابر خوردگی باید توسط کارخانه متناسب با نوع کاربری ساختمان و شرایط جوی بر اساس بند۱۰-۴-۵ مبحث دهم مقررات ملی انجام شود.
۲۲- به جز حالتهایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصله ۵۰ میلیمتری از محل هر جوش کارگاهی قرار میگیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه میزند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید میکند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه ای از روی سطوحی که جوش انجام میگیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک گردد. (بند ۱۰-۴-۵-۴ قسمت ش مبحث دهم مقررات ملی)
۲۳- صفحاتی که قرار است در اتصالات اصطکاکی روی هم قرار گیرند نباید رنگ شوند، فقط به لایه ای در حد ۲۰ میکرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز می باشد (جدول ۱۰-۴-۵ مبحث دهم مقررات ملی)
۲۴- در نصب اسکلت باید دقت نمود تا ستون ها در موقعیت نشان داده شده در نقشه های سازه در محدوده رواداریهای مجاز نسبت به صفحه ستونها نصب شوند (بند ۱۰-۴-۶ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)
۲۵- تیرها باید حتی المقدور در آکس ستونها نصب شوند.
۲۶- پایداری سازه در هنگام نصب همواره باید مد نظر قرار گیرد.قبل از اطمینان از پایداری مرحله اول اسکلت نباید مجوز نصب مرحله دوم صادر شود. لذا تا تامین پایداری و ایجاد وضعیت مطمئن برای مقاومت در برابر بارهای جانبی نباید مجوز نصب ستون های مرحله بعدی و حتی مجوز اجرای سقف ها صادر شود.
۲۷- قرارداد ساخت و نصب اسکلت فیمابین کارفرما و کارخانه ساخت اسکلت باید به گونه ای تنظیم شود که تایید جزییات مرحله نصب پس از اجرای هر سقف و امکان حضور دستگاه نظارت و تیم آزمایشگاه ذیصلاح در داخل ساختمان میسر گردد.
۲۸- بر اساس بند ۱۰-۲-۹-۹ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران “درصورتی که میل مهارهای کف ستونها از آرماتورهای آجدار ساخته میشوند، در تعیین مقاومتها، سطح مقطع اسمی ناحیه رزوه شده (که پس از براده برداری کوچکتر از قطر اسمی آرماتور خواهد شد) ملاک محاسبه خواهد بود”. لذا لازم است قطر میلگرد پس از رزوه صراحتاً در نقشه های سازه مشخص شود. در صورت وجود هرگونه ابهام لازم است از محاسب پروژه استعلام به عمل آید.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۲:۳۶:۱۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سه + 15 =