نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : نکات عمومی

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی : نکات عمومی

[اهم نكات نظارتی در سازه های ساختمانی فولادی]
در اجرای ساختمان با اسكلت فولادی لازم است كلیه اصول اجرایی مندرج در مباحث مقررات مرتبط با این نوع ساختمانها از جمله مباحث دهم و یازدهم مقررات ملی ساختمان و مدار فنی و جزییات جزییات ارائه شده در نقشههای مصوب سازه رعایت شود.نظر به اشكالات متداول در اجرای این ساختمان ها موارد حائز اهمیت كه لازم است توسط مجریان ساختمان و مهندسین ناظر بیشتر مورد توجه واقع شوند در این مجموعه آمده است.
[نكات عمومی]
۱- لازم است قبل از ارائه برگه شروع به كار از سوی مهندس ناظر به مجری یك نسخه اصل از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مكانیكی و برقی ممهور به مهر طراحان مندرج در پروانه و اسكن شده توسط شهرداری از سوی مالك یا مجری به مهندس ناظر ارائه گردد.
۲- لازم است نقشه ها از جنبه های مختلف فنی، كامل بودن جزییات و همخوانی نقشه ها با یكدیگر به خصوص انطباق نقشه های سازه با معماری و تطابق سازه نگهبان با شرایط همجواری ها توسط مهندس ناظر كنترل شود.
۳- ایرادهای احتمالی نقشه توسط مهندس ناظر به مالك یا مجری جهت مراجعه به محاسب و رفع یا تكمیل نواقص انجام شود.
۴- لازم است هرگونه تغییر یا اصلاح نقشه در هر مرحله از اجرای ساختمان به تایید طراح سازه مندرج در پروانه برسد و به مراجع صدور پروانه گزارش شود.
۵- كلیه مراحل احداث ساختمان باید توسط عوامل اجرایی ذیصلاح، مجرب و دارای دانش كافی انجام شود.
۶- لازم است زونكن كارگاهی شامل حداقل مدارك لازم از جمله نقشه های مصوب چهار رشته، جواز ساختمان، یك نسخه از كلیه آزمایشات مصالح، هرگونه تاییدیه از مشاور، دستوركارها و…در دفتر كارگاه نگهداری شود.
۷- لازم است مهندس ناظر بر فرایند جمع آوری، ایمن سازی انشعابات گاز، آب و برق توجه نموده و تخریب ساختمان پس از تعیین تكلیف آنها انجام شود.
۸- لازم است ضمن بازدید از ملك قدیمی قبل از تخریب وجود یا عدم وجود درز انقطاع مابین ساختمان در دست احداث و همجواریها مورد بررسی قرار گرفته و صورتجلسه گردد.توجه شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسایه، لازم است درز انقطاع ساختمان جدید به آن اضافه شود.
۹- درصورت عدم وجود هرگونه همجواری ضروریست موقعیت ملك و ساختمان توسط نقشه بردار ذیصلاح مشخص گردد.
۱۰- چنانچه به هر دلیل سطوح بیرونی دیوار در مجاورت درز انقطاع نیاز به نازك كاری داشته باشد، بدیهی است ابعاد درز انقطاع پس از نازك كاری دیوارها ملاك عمل خواهد بود.
۱۱- لازم است در اجرای ساختمان به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد توجه شود.
۱۲- بازدید از تیركها و خطوط برق اطراف ساختمان به جهت رعایت مسائل ایمنی در هنگام استقرار جرثقیل و نصب اسكلت و اعلام احتمال خطر به مجری و شهرداری
۱۳- بر اساس بند ۱۰-۴-۴-۱ مقررات ملی ساختمان لازم است هرگونه برشكاری، مونتاژ و جوشکاری به منظور ساخت اسكلت در كارخانه سرپوشیده و مجهز و توسط استادكاران و کارگران ماهر زیر نظر متخصص فن انجام شود.
۱۴- لازم است پس از انتخاب كارخانه ساخت اسكلت توسط مالك یا مجری، مهندس ناظر از كارخانه بازدید به عمل آورده و صلاحیت كارخانه ساخت اسكلت را از لحاظ فضای مناسب، تجهیزات، پرسنل و رزومه كارخانه مورد بررسی قرار دهد.
۱۵- اهم نكات فنی و ایمنی مطابق با مقررات ملی ساختمان كه در مرحله ساخت و نصب مد نظر مهندسین ناظر میباشد باید طی دستور كار در اختیار مجری ساختمان قرار داده شود و مجری را ملزم نمود كه موارد را در قرارداد ساخت و نصب اسكلت درج نماید و یا به طریق مقتضی به اطلاع پیمانكار ساخت اسكلت برساند.
۱۶- كنترل پلان استقرار ساختمان، تعیین محل دقیق استقرار صفحه ستونها، ستونها و ترازها (ترجیحاً توسط نقشه بردار) الزامیست.
۱۷- مجری باید یك نسخه از نقشههای كه توسط كارخانه ساخت اسكلت بر اساس نقشه های مصوب سازه و معماری تهیه شده است را در اختیار مهندس ناظر قرار دهد.
۱۸- مجری باید از پروفیل ها و مصالح فولادی استاندارد جهت ساخت اسكلت استفاده نماید.
۱۹- لازم است قبل از شروع به ساخت اسكلت، آزمایشگاه ذیصلاح جوش مورد تایید سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی توسط مجری انتخاب و ضمن عقد قرارداد به منظور كنترل های لازم به كارخانه معرفی گردد.
۲۰- لازم است مهندسین ناظر به طور ادواری به كارخانه مراجعه نموده و از كمیت و كیفیت ساخت اسكلت مطلع شوند.
۲۱- محافظت قطعات فولادی در برابر خوردگی باید توسط كارخانه متناسب با نوع كاربری ساختمان و شرایط جوی بر اساس بند۱۰-۴-۵ مبحث دهم مقررات ملی انجام شود.
۲۲- به جز حالتهایی كه در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، كلیه سطوحی كه در فاصله ۵۰ میلیمتری از محل هر جوش كارگاهی قرار میگیرند، باید از موادی كه به جوشكاری صدمه میزند و یا در حین جوشكاری گازهای سمی و مضر تولید میكند، كاملاً پاك شود. قبل از جوشكاری باید رنگ كارخانه ای از روی سطوحی كه جوش انجام میگیرد، توسط برس سیمی كاملاً برطرف و پاك گردد. (بند ۱۰-۴-۵-۴ قسمت ش مبحث دهم مقررات ملی)
۲۳- صفحاتی كه قرار است در اتصالات اصطكاكی روی هم قرار گیرند نباید رنگ شوند، فقط به لایه ای در حد ۲۰ میكرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز می باشد (جدول ۱۰-۴-۵ مبحث دهم مقررات ملی)
۲۴- در نصب اسكلت باید دقت نمود تا ستون ها در موقعیت نشان داده شده در نقشه های سازه در محدودة رواداریهای مجاز نسبت به صفحه ستونها نصب شوند (بند ۱۰-۴-۶ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)
۲۵- تیرها باید حتی المقدور در آكس ستونها نصب شوند.
۲۶- پایداری سازه در هنگام نصب همواره باید مد نظر قرار گیرد.قبل از اطمینان از پایداری مرحله اول اسكلت نباید مجوز نصب مرحله دوم صادر شود. لذا تا تامین پایداری و ایجاد وضعیت مطمئن برای مقاومت در برابر بارهای جانبی نباید مجوز نصب ستون های مرحله بعدی و حتی مجوز اجرای سقف ها صادر شود.
۲۷- قرارداد ساخت و نصب اسكلت فیمابین كارفرما و كارخانه ساخت اسكلت باید به گونه ای تنظیم شود كه تایید جزییات مرحلة نصب پس از اجرای هر سقف و امكان حضور دستگاه نظارت و تیم آزمایشگاه ذیصلاح در داخل ساختمان میسر گردد.
۲۸- بر اساس بند ۱۰-۲-۹-۹ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران “درصورتی كه میل مهارهای كف ستونها از آرماتورهای آجدار ساخته میشوند، در تعیین مقاومتها، سطح مقطع اسمی ناحیه رزوه شده (كه پس از براده برداری كوچكتر از قطر اسمی آرماتور خواهد شد) ملاك محاسبه خواهد بود”. لذا لازم است قطر میلگرد پس از رزوه صراحتاً در نقشه های سازه مشخص شود. در صورت وجود هرگونه ابهام لازم است از محاسب پروژه استعلام به عمل آید.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۲:۳۶:۱۰ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

2 × سه =