نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : مقدمه

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : مقدمه

[مقدمه]
در اجرای ساختمان ها با اسكلت بتن مسلح لازم است كلیه اصول اجرایی مندرج در مباحث مقررات مرتبط با این نوع ساختمانها از جمله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و مدارك فنی و ئجزیات ارائه شده در .نقشه های مصوب سازه رعایت شود.نظر به اشكالات متداول در اجرای این ساختمان ها نكاتی كه لازم است توسط مجریان ساختمان و مهندسین ناظر بیشتر مورد توجه واقع شوند در این مجموعه آمده است:
نكات عمومی:
۱- لازم است قبل از ارائه برگ شروع به كار از سوی مهندس ناظر به سازنده یك نسخه اصل از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مكانیكی و برقی ممهور به مهر طراحان مندرج در پروانه و اسكن شده توسط شهرداری از سوی مالك یا سازنده به مهندس ناظر ارائه گردد.
۲- لازم است نقشه ها از جنبه های مختلف فنی، كامل بودن جزئیات و همخوانی .نقشه ها با یكدیگر به خصوص انطباق نقشه های
سازه با معماری و تطابق سازه نگهبان با شرایط همجواری ها كنترل شود.
۳- ایرادهای احتمالی نقشه توسط مهندس ناظر به مالك یا سازنده جهت مراجعه به محاسب و رفع یا تكمیل نواقص انجام شود.درصورت استنكاف طراح از انجام اصلاحات لازم، مهندس ناظر می تواند مراتب را به مراجع ذیصلاح طبق بند ۴-۳-۲ از آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اعلام نماید.
۴- لازم است هرگونه تغییر یا اصلاح نقشه در هر مرحله از اجرای ساختمان به تایید طراح سازه مندرج در پروانه برسد و به مراجع صدور پروانه گزارش شود.
۵- كلیه مراحل احداث ساختمان باید توسط عوامل اجرایی ذیصلاح، مجرب و دارای دانش كافی انجام شود.
۶- لازم است مهندس ناظر بر فرایند جمع آوری، ایمن سازی انشعابات گاز، آب و برق توجه نموده و تخریب ساختمان پس از تعیین تكلیف آن ها انجام شود.
۷- لازم است ضمن بازدید از ملك قدیمی قبل از تخریب وجود یا عدم وجود درز انقطاع مابین ساختمان در دست احداث و همجواری ها مورد بررسی قرار گرفته و صورتجلسه گردد. توجه شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسایه، لازم است انقطاع ساختمان جدید به آن اضافه شود.
۸- درصورت عدم وجود هرگونه همجواری ضروریست موقعیت ملك و ساختمان توسط نقشه بردار ذیصلاح مشخص گردد.
۹- چنانچه به هر دلیل سطوح بیرونی دیوار در مجاورت درز انقطاع نیاز به نازك كاری داشته باشد، بدیهی است ابعاد درز انقطاع پس از نازك كاری دیوارها ملاك عمل خواهد بود.
۱۰- لازم است در اجرای ساختمان از مصالح ساختمانی استاندارد (طبق بند ۸-۴-۲ از آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان) استفاده شود.

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۰۷:۲۶ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

2 × 1 =