نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : ایمنی در کارگاه

//نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : ایمنی در کارگاه

[مسائل مربوط به ایمنی در كارگاه]
رعایت كلیه مسائل ایمنی مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین نامه حفاظتی كارگاه های ساختمانی وزارت كار در كلیه مراحل اجرای ساختمان الزامیست. از این میان نصب حفاظ و حصار در اطراف پرتگاه ها مانند اطراف سقف ها، راه پله ، اطراف چاله آسانسور، داكت ها و نورگیرها در كلیه طبقات و ایجاد راهروی سرپوشیده ایمن در مجاورت معابر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اهم موارد ایمنی عبارتند از:
– جلوگیری از سقوط در حین كار در ارتفاع
– استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مربوط به هر عملیات و همچنین عملیات كار در ارتفاع
– ایجاد سرپوش های حفاظتی مناسب و دسترسی ایمن به فضا ها
– استفاده از داربست های ایمن
– استفاده ازپلكان و نردبان مناسب
– بررسی و تأمین ایمنی جراثقال و بالابر ها
– بررسی و تأمین ایمنی در حفاری ها
– بررسی و تأمین ایمنی در حریق و الكتریسیته
– ایجاد حصار دور محوطه كارگاه
– پیش بینی روشنایی داخل و محوطه كارگاه در هنگام شب
– نصب تابلو و علائم هشدار دهنده و ….

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۲:۳۳:۵۸ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پنج × 3 =