گام های عملیاتی در نظارت : ابلاغ خدمات مهندسی پروژه

//گام های عملیاتی در نظارت : ابلاغ خدمات مهندسی پروژه

[ابلاغ خدمات مهندسی پروژه]
پس از بررسی کلی پروژه ارجاع شده مهندس ناظر نسبت به تائید یا عدم تائید کار ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام می نماید. در صورت تائید کار لازم است مهندس ناظر در گام نخست نسبت به طی روال اداری لازم تا مرحله انعقاد قرار داد اقدام نماید. ( گام های کاری در این مرحله در سایت سازمان ارائه گردیده است).
پس از صدور پروانه ساختمانی و انعقاد قرارداد، مهندس ناظر در صورت تشخیص فراهم بودن شرایط کاری (انسانی و فیزیکی) نسبت به تایید برگه شروع عملیات کار اقدام نماید. با تایید این برگه، تعهدات قانونی مهندس ناظر آغاز می گردد. از اینرو ضروری است پیش نیاز های فنی – اجرایی که لازم است از سوی مالک/ سازنده تحصیل گردد با دقت بررسی و در صورت انجام گام های مورد نظر نسبت به تایید برگه اقدام گردد. به عنوان یک عبارت کلی بایستی صدور تایید شروع بکار پس از پایان تجهیز اولیه کارگاه و تامین عوامل انسانی ماهر و مجری ذیصلاح صورت گیرد. در ذیل به برخی موارد کنترلی پر اهمیت (در مرحله تجهیز اولیه کارگاه) اشاره می گردد:
– مالک/ سازنده بایستی مجوزهای قانونی لازم را از ادارات و سازمانهای ذیربط نظیر شهرداری، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و نظایر آن را دریافت نماید. بر اساس این مجوزها باید، ایمنی لازم در عملیات تخریب و گود برداری برای معارضین تاسیساتی و مکانیکی تضمین گردد.

یادآوری
– یادآوری می گردد در این مرحله کارگاه در شرایط اجرایی قرارگرفته و کلیه انشعابات با تغییر و ضعیت به حالت صنعتی/کارگاهی تغییر وضعیت می دهد.
در این خصوص، در مورد پروژه هایی که در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیف اجرا می گردند قبل از شروع عملیات ساختمانی بایستی ، موارد بصورت مکتوب به اطلاع مسئولان و مراجع ذیربط رسانده شده تا اقدامات احتیاطی لازم از قبیل قطع جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر و غیره انجام شود . در این موارد رویت و کنترل مستندات مربوطه توسط مهندس ناظر توصیه می گردد.
– قبل از شروع عملیات اجرایی لازم است روش کلی تخریب (در صورت صدور جواز تخریب و نوسازی) ارائه شده توسط مالک/ مجری ذیصلاح به لحاظ فنی و نیز صلاحیت های تیم اجرایی بررسی شود و پیش نیاز های منابع و تجهیزات مورد نیاز در قالب جدول زمانی توافق شده ، به تائید مهندس ناظر برسد.
– مجوز های لازم بابت حمل نخاله و مصالح پسماند و کار در شب اخذ گردد.
– پیاده روها، خیابان ها و سایر معابر و فضاهای عمومی بر حسب نیاز مسدود یا محدود گردد.
– صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان کنترل گردد. قویا توصیه می گردد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اشخاص ثالث نیز به نفع مالک صادر گردد. بیمه نامه های یاد شده بایستی از پوشش بیمه ای متناسب با ریسک کلی پروژه برخور دار باشد.
– مهندس ناظر بایستی نتایج اقدامات این بند را در پیوست شماره ۲ را با دقت بررسی و مد نظر قرار دهد.
در این مرحله لازم است مهندس ناظر ارزیابی درستی از وضعیت مخاطرات احتمالی (ریسک) فنی پروژه را بدست آورده باشد. بدین منظور لازم است جدول بررسی کیفی پروژه که در فرم شماره ۳ به آن پرداخته شده است توسط مهندس ناظر تکمیل و در سامانه ثبت گردد.

راهنمای مهندس ناظر - عملیات ساختمانی و نظارتی
جدول – فرم ارزیابی ریسک گودبرداری پروژه

راهنمای مهندس ناظر - عملیات ساختمانی و نظارتی
جدول – عوامل موثر در ارزیابی ریسک عملیات گودبرداری

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۳:۰۷ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

1 + 10 =

اطلاعات تماس :

EngineerPlus.ir [at] gmail.com

تلفن: 88715202

تلفن همراه: 09195654872

وبسایت: مهندس پلاس