نرم افزار نقشه کشی (SURFER)

معرفی نرم افزار نقشه کشی و رسم نقشه های توپوگرافی (SURFER)

نرم افزار نقشه کشیSurfer که توسط شرکت Golden Software تهیه شده است یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ی نقشه کشی به خصوص رسم نقشه های توپوگرافی محسوب می شود. Surfer قابلیت ویژه ای در ترسیم توپوگرافی منطقه ای عوارض سطحی و خطوط مرزی دارد؛ اما توانایی عمده ی این نرم افزار ترسیم خطوط هم میزان می باشد که در زمینه های مهندسی آب، هواشناسی، زمین شناسی، مهندسی معدن و غیره بیشترین کاربرد را دارد.

از جمله قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انجام محاسبات آماری؛ شبکه بندی به روش های مختلف؛ ترسیم نقشه های هم تراز، هیدروگراف، هم فشار و…؛ و محاسبه ی حجم و شکل ذخایر آبی از دیگر قابلیت های این نرم افزار محسوب می شود.

منبع : سایت عمران پویا

توسط | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۶:۰۳:۲۹ ۲۴ام, بهمن ۱۳۹۶|نرم افزارهای مهندسی, نقشه برداری|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

یازده + یک =