نتیجه آزمون نظام مهندسی مهرماه 1396 اعلام شد.

شما می توانید از لینک زیر نتیجه آزمون را مشاهده نمایید.

مشاهده نتایج آزمون نظام مهندسی

مشاهده نتایج آزمون نظام کاردانی

مشاهده نتایج آزمون معماران تجربی