• استاد دانشگاه رشته عمران و معماری 

 • عضو جامعه بزرگ مهندسین اداره ساختمان و تاسیسات بانک سپه 

 • عضو انجمن بتن ایران

 • طراح مجتمع های ساختمانی تکنو صنایع منطقه ۲۲

میلاد آژ

سوابق تحصیلی :

 1. دانشجوی دکتری سازه
 2. کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه دولتی زنجان
 3. کارشناسی عمران – عمران از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 4. دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان البرز

اهم سوابق شغلی:

 1. استاد دانشگاه رشته عمران معماری – ساختمان دانشگاه آزاد رودهن
 2. استاد دانشگاه عمران دانشگاه آزاد وحد خمین
 3. عضو جامعه بزرگ مهندسین اداره ساختمان و تاسیسات بانک سپه
 4. پایه یک نظام مهندسی (نظارت ، طراحی ، اجرا )
 5. عضو انجمن بتن ایران
 6. ناظر ساختمانی لشکر ۲۷ محمد رسول الله
 7. طراح مجتمع های ساختمانی تکنو صنایع منطقه ۲۲
 8. همکاری با شرکت مشاور صنعتی 
 9. نظارت ، طراحی ، اجرا ساختمان های مسکونی دولتی
 10. مطالعه و انجام طرح های پژوهشی در زمینه سازه های پیش ساخته
 11. ارائه مقاله های تخصصی در سمینارهای عمرانی 

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.