بخش مهندس ناظر اپلیکیشن دستیار مهندس شامل موارد زیر می‌باشد:

بخش راهنمای مهندس ناظر :

  • وظایف
  • گام های عملیاتی در نظارت
  • نکات سازه نگهبان
  • نظارت سازه های بتنی
  • نظارت سازه های فولادی
  • مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - راهنمای مهندس ناظر
اپلیکیشن دستیار مهندس - راهنمای مهندس ناظر - داخلی
اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس