مقاوم سازی

مقاوم­ سازی در علم نوین مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده است .مقاو­م­ سازی در مورد ساختمان­ های از پیش ساخته شده و در حال ساخت کاربرد دارد، لذا لازم است مخاطبین به این امر مهم توجه داشته باشند که وقتی صحبت از مقاوم­ سازی می­شود، منظور ساختمان­ های قدیمی و درحال ساخت می­ باشند و ساختمان­ هایی که هنوز ساخته نشده ­اند در این مقوله مورد بررسی قرار نمی­ گیرند.

دلایل اصلی مقاوم­ سازی ساختمان­ ها :

۱- خطاهای طراحی

۲- اشتباهات و ضعف ­های اجرایی

۳- افزایش بارهای وارده به سازه به علت افزایش تعداد طبقات و یا تغییر کاربری

۴- تغییرات آیین نامه­ های طراحی و بارگذاری

۵- تاثیر شرایط محیطی مخرب

مقاوم­ سازی

پس از ارزیابی آسیب پذیری یک ساختمان در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، میتوان نسبت به ارائه طرح مقاوم سازی اقدام نمود. هدف از مقاوم سازی بهبود رفتار سازه در برابر نیروهای ناشی از زلزله می باشد. به طوری که پس از انجام عملیات مقاوم سازی بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابی ها و خسارات وارده بر اجزای ساختمان در حدود سطح عملکرد مورد انتظار می باشد. به عنوان مثال میزان خسارات کلی وارده بر یک ساختمان با سطح عملکرد ایمنی جانی در حد متوسط پیش بینی می شود به این معنا که انتظار می رود سختی و مقاومت باقی مانده در تمام طبقات وجود داشته، سیستم باربر ثقلی عمل کند. همچنین در این سطح عملکرد از خطرات فروریزش اشیاء جلوگیری شده اما بسیاری از تأسیسات ساختمان و عناصر معماری صدمه می بینند.

جهت رسیدن به این مقصود لازم است هر طرح مقاومسازی بطور دقیق و مطابق با وضعیت موجود ساختمان مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان نسبت به برآورده شدن معیارهای پذیرش موجود در آیین نامه های معتبر، در اعضای سازه ای و غیرسازه ای اطمینان حاصل نمود. معیارهایی که در یک طرح مقاوم سازی مدنظر قرار می گیرد مبتنی بر اصول کلی طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه می باشد. با این تفاوت که در این حالت به دلیل وجود محدودیتهای ناشی از وضعیت موجود از لحاظ سازه ای و معماری، نوع کاربری و… روند طراحی با مشکلات بیشتری همراه بوده، لزوم اندیشیدن به راهکارهای متنوع تری را طلب می نماید.