معرفی گرایش های معماری

معرفی گرایش معماری اسلامی:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی، رسالت کشف حقایق تاریخی، تمدن و سرایت فرهنگی ایران در دوران پس از اسلام و تربیت معماران آشنا به این مباحث جهت ایجاد طراحی، آشنا به معماری ایران و شناخت مفاهیم علمی معماری اسلامی تدوین شده است. در این دوره دانش معماران در زمینه معماری اسلامی بسط و تعمیق داده می‌شود تا فارغ‌التحصیلان این گرایش به عنوان پژوهشگر معماری اسلامی، طراح در پروژه‌های فرهنگی، همکاری با مهندسین مشاور معماری، مدرس تاریخ معماری اسلامی و در سایر زمینه‌های مختلف معماری اسلامی حضور داشته باشند.

معرفی گرایش مطالعات معماری:

دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری و شهر و شهرنشینی ایران و بسط و تعمیق دانش موجود در این زمینه می‌پردازد. توضیح و تبیین مشخصات معماری و شهر به عنوان فضای زیست ایرانی در دوره‌های مختلف علاوه بر پرداختن به سکونتگاه‌ها و بناها به شئون دیگر زندگی انسان پرداخته می‌شود. هدف این دوره تربیت متخصص به عنوان پژوهشگر تاریخ معماری و بسط و گسترش دانش در زمینۀ تاریخ معماری ایران است.

معرفی گرایش های معماری

معرفی گرایش معماری منظر:

معماری منظر، هنر و دانشی جدید است که به ساماندهی فضاهای بیرونی و باز می‌پردازد. هدف از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد معماری منظر، آموزش افرادی است که با توجه به رعایت حفظ و تعادل محیط طبیعی و نیازهای زیستگاهی انسان و ملاحظات زیبایی‌شناسی، چشم‌انداز و محیط، توانایی طراحی در محوطه‌های وسیع و محدوده شهری و برون شهری را به عنوان مشخص داشته باشند. فعالیت یک معمار منظر می‌تواند از طراحی فضاهای باز تا طراحی یک پارک ملی، از طراحی یک محوطه مسکونی تا طراحی زیرساخت‌های شهری، مدیریت زمینهای بکر، احیاء اراضی مخدوش شده مثل معادن، محوطه‌های دفن زباله را دربرگیرد.
فارغ‌التحصیلان گرایش معماری منظر می‌توانند در حیطه‌های زیر فعالیت داشته باشند:

• برنامه‌ریزی برای توسعه‌های جدید از لحاظ فرم و مقیاس
• طراحی منظر خیابان‌ها و زیرساخت‌های عمومی شهر
• طراحی منظر برای مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و هتل‌ها و…
• طراحی پارک‌های عمومی، پارک‌های موضوعی و فضاهای ورزشی
• طراحی محوطه‌های مسکونی، شهرک‌های تجاری و صنعتی
• طراحی فضاهای شهری، میدان‌ها، پیاده‌راهها و طراحی منظر راه‌ها
• ساماندهی بازسازیهای شهری
• ساماندهی مناظر طبیعی، تاریخی و توریستی
• حفاظت از باغهای تاریخی