• عضو هیئت مدیره و نایب رییس ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  • عضو هیئت مدیره ، شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق

مهندس محمود مقدم

سوابق تحصیلی :

– کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  (پلی تکنیک تهران – دانشکده مهندسی مکانیک)، سال ۱۳۴۸
– کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت) ، سال ۱۳۶۰
– دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی (دانشکده مدیریت راهبردی) ، ۱۳۸۱

اهم سوابق شغلی:

– سرپرست گروه نگهداری و تعمیر ماشین آلات ، شرکت ملی ذوب آهن ایران 
– کارشناس مسئول طرح های جامع تولید برق ، وزارت نیرو 
– معاون امور اداری، مالی و پارلمانی ، وزارت نیرو 
– معاون هماهنگی و امور پارلمانی ، وزارت نیرو 
– سرپرست وزارتخانه ، وزارت نیرو
– عضو و رئیس ستادهای جنگ، معین و بازسازی، وزارت نیرو
– کارشناس مسئول طرح های جامع تولید برق ، وزارت نیرو
– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، سازمان آب منطقه ای تهران 
– قائم مقام وزیر ، وزارت نیرو
– معاون وزیر در امور برق ، وزارت نیرو 
– کارشناس مسئول طرح های جامع تولید برق ، وزارت نیرو 
– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 
– عضو هیئت مدیره ، شرکت آب و برق کیش 
– عضو هیئت مدیره ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ( آب و نیرو) 
– مشاور وزیر در امور برق ، وزارت نیرو 
– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)
– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) 
– رییس هیئت مدیره ، گروه صنعتی ایران ترانسفو
– عضو هیئت مدیره ، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) 
– عضو هیئت مدیره ، شرکت مدیریت پروژه های برقابی ایران (فراب) 
– مشاور وزیر ، وزارت نیرو
– عضو هیئت مدیره و نایب رییس ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (دوره پنجم)
– مشاورعالی رییس ، پژوهشگاه نیرو 
– مدیرعامل ، شرکت مهندسی قدس نیرو 
– نایب رییس هیئت مدیره ، گروه صنعتی ایران ترانسفو 
– عضو هیئت مدیره ، شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر)
– سرپرست ، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن) 
– رییس هیئت تصفیه ، شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) 
– عضو هیئت مدیره و نایب رییس ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (دوره هفتم) 

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.