محمدرضا بهمئی متولد سال ۱۳۲۴ می باشد .

 • ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامى و مسئول بازسازى حملات موشکى در زمان جنگ تحمیلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامى در رامهرمز

 • عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی در تهران

 • عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى به مدت ۸ سال

 • مشاور وزیر جهاد سازندگى سابق

محمدرضا بهمئی

سوابق تحصیلی :

 1. فوق دیپلم مکانیک
 2. کارشناس مهندس عمران
 3. کارشناس مهندس معمارى
 4. پایان دوره کارشناسى ارشد مهندسی ھیدرولیک از کشور هلند
 5. پایان دوره کارشناسى ارشد مدیریت دولتى

اهم سوابق  شغلی:

 1. تدریس در آموزش و پرورش به مدت ۱ سال
 2. ارزیاب در بانک کشاورزی به مدت ۲۲ ماه
 3. کارمند و ناظر پروژه هاى ساختمانى در شرکت ملى نفت ایران به مدت ۴ سال و ۵ ماه
 4. مسئول پروژه هاى عمرانی در جهاد سازندگى به مدت ۴ سال و ۶ ماه
 5. ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامى و مسئول بازسازى حملات موشکى در زمان جنگ تحمیلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامى در رامهرمز
 6. عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی در تهران
 7. نماینده دوره هاى (سوم،چهارم و پنجم) مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شوراى اسلامى (از سال۱۳۶۷ تا ۱۳۷۹)
 8. عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى به مدت ۸ سال
 9. عضو کمسیون تلفیق رسیدگی به بودجه و برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی در مجلس
 10. نماینده منتخب کمیسیون بودجه در شورای آب و کشاورزی دولت
 11. نایب رئیس کمسیون نیرو و مخابرات در مجلس شوراى اسلامى به مدت ۳ سال
 12. نایب رئیس کمسیون مشترک امور استخدامى و نیرو
 13. نماینده منتخب مجلس جهت نظارت بر اندوخته اسکناس و خزانه جواهرات در بانک مرکزی به مدت ۸ سال
 14. عضو هیئت عامل سازمان توسعه و گسترش معادن ایران و صنایع جانبی
 15. عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهاى جدید(شرکت مادر) در وزارت مسکن و شهرسازى سابق
 16. مشاور وزیر جهاد سازندگى سابق
 17. مشاور وزیر صنایع و معادن سابق
 18. مدیر کل امور مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 19. عضو شورای مررکزی انجمن اسلامی مهندسان ایران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.