محسن قالیچه باف یزدی

//محسن قالیچه باف یزدی

محسن قالیچه باف یزدی متولد ۱۳۴۱/۰۵/۲۵می باشد.

  • مديرعامل ونايب رييس هيات مديره شركت آتي ساز

  • مدير عامل وعضوهيات مديره شركت ساختماني وسرمايه گذاري عمران پارس جام جم

  • مديرعامل وعضوهيات مديره شركت ساختماني وتاسيساتي زيربناسازان توسعه

مهندس محمد حسن پور

سوابق تحصیلی :

كارشناسي مكانيك گرايش حرارت وسيالات (دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي) ١٣٦٨

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(دانشگاه شريف) ١٣٧٦

اهم سوابق شغلی:

-مديرعامل ونايب رييس هيات مديره شركت آتیساز از سال ٩٥ تا مرداد٩٧

-مدير عامل وعضوهيات مديره شركت ساختمانی وسرمايه گذاری عمران پارس جام جم (صندوق بازنشستگی صدا وسيما)از سال٨٨ تا تيرماه٩٣

-مديرعامل وعضوهيات مديره شركت ساختمانی وتاسيساتی زير بناسازان توسعه از سال٨٣ تا سال ٨٧

-معاون ساخت وتوسعه فناوری گروه سرمايه گذاری مسكن از تير٩٣تا مرداد ٩٥

-رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاری پرديس از سال ٩٤ تا ٩٥

-عضوهيات مديره مهندسين مشاور سرمايه گذاری مسكن از سال ٩٢ تا سال ٩٥

-عضو هيات مديره شركت آبادگران ميرداماد(بنياد تعاون آجا)ازسال ٩١ تا ٩٤

-عضوهيات مديره دوره های سوم وچهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-كارشناس فنی مجری طرحهای عمرانی و زيربنايی سازمان صنايع دفاع ازسال ٦٩ تا سال ٨٢

-كارشناس رسمی كانون كارشناسان دادگستری از سال ٨٤

-كارشناس ماده ٢٧سازمان نظام مهندسی استان تهران

-عضو هيات علمی ماده ٢٧ شورای مركزی نظام مهندسی كشور

-عضو هيات مديره شركت ميثاق مرآت (بنياد تعاون وزارت دفاع)

-طراحی ومشاور پروژه های مختلف وهمكاری با مهندسين مشاور

-پيمانكار و مجری پروژه های مختلف

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط | ۱۳۹۷/۶/۴ ۲۰:۱۸:۵۸ ۲۷ام, مرداد ۱۳۹۷|نظام مهندسی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

4 × دو =