بخش محاسبه حق الزحمه کارشناس دادگستری در قسمت حق الزحمه اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه کارشناس دادگستری

در این بخش محاسبه حق الزحمه کارشناس دادگستری براساس ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۴۱۵۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ قوه قضاییه صورت می گیرد.

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق الزحمه کارشناس دادگستری :

  • مبلغ کارشناسی

کارشناسان محترم در صورت نیاز به محاسبات بیشتر، موارد را با ما در میان بگذارند.