محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر

شما می توانید از اپلیکیشن دستیار مهندس استفاده نمایید تا محاسبات را به صورت اتوماتیک برای شما انجام دهد و همیشه و به راحتی حق الزحمه مهندس ناظر را در دسترس داشته باشید و آن را محاسبه نمایید.

در این بخش مهندسان ناظر می توانند به راحتی و با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، حق الزحمه نظارت خود را محاسبه نمایند.

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر :

  • سال مورد نظر (۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶)
  • گروه ساختمانی ( ۱ و ۲ طبقه ، ۳ تا ۵ طبقه ، ۶ و ۷ طبقه ، ۸ تا ۱۰ طبقه ، ۱۱ و ۱۲ طبقه ، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ، ۱۶ طبقه و بالاتر)
  • نوع محاسبه (نظارت ۴ رشته ، طراحی ۴ رشته ، نظارت تک رشته)
  • رشته (کل حق الزحمه ، هماهنگ کننده ، عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی)
  • مساحت ساختمان

در حال حاضر، محاسبات مذکور براساس تعرفه های نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد و بزودی تعرفه سایر استان ها نیز اضافه خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید تعرفه نظارت استان مورد نظر شما زودتر به برنامه اضافه گردد در قسمت نظرات نام استان مورد نظر خود را بنویسید.

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۶

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۵

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۴

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۳

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۲

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۱

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۰