محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر

شما می توانید از اپلیکیشن دستیار مهندس استفاده نمایید تا محاسبات را به صورت اتوماتیک برای شما انجام دهد و همیشه و به راحتی حق الزحمه مهندس ناظر را در دسترس داشته باشید و آن را محاسبه نمایید.

در این بخش مهندسان ناظر می توانند به راحتی و با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، حق الزحمه نظارت خود را محاسبه نمایند.

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر
دانلود اپ دستیار مهندس

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر :

  • سال مورد نظر (1393 ، 1394 ، 1395 ، 1396)
  • گروه ساختمانی ( 1 و 2 طبقه ، 3 تا 5 طبقه ، 6 و 7 طبقه ، 8 تا 10 طبقه ، 11 و 12 طبقه ، 13 تا 15 طبقه ، 16 طبقه و بالاتر)
  • نوع محاسبه (نظارت 4 رشته ، طراحی 4 رشته ، نظارت تک رشته)
  • رشته (کل حق الزحمه ، هماهنگ کننده ، عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی)
  • مساحت ساختمان

در حال حاضر، محاسبات مذکور براساس تعرفه های نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد و بزودی تعرفه سایر استان ها نیز اضافه خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید تعرفه نظارت استان مورد نظر شما زودتر به برنامه اضافه گردد در قسمت نظرات نام استان مورد نظر خود را بنویسید.

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1396

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1395

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1394

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1393

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1392

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1391

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان استان تهران در سال 1390

دانلود اپ دستیار مهندس