بخش محاسبه حق الزحمه مشاور املاک در قسمت حق الزحمه اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

 

حق الزحمه مشاور املاک
حق الزحمه مشاور املاک

در این بخش محاسبه حق الزحمه مشاور املاک براساس مصوبه شماره 205/98 مورخ 1394/12/11 اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران محاسبه می گردد.

این محاسبات به دوصورت محاسبه می گردد :

  • رهن و اجاره
  • خرید و فروش

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حق الزحمه مشاور املاک :

  • مبلغ رهن (حالت 1)
  • مبلغ اجاره (حالت 1)
  • قیمت ملک (حالت 2)

تذکر : در صورتی که ملک تمام رهن می باشد، مبلغ اجاره را صفر وارد نمایید.

تذکر : در صورتی که ملک کاملا اجاره می باشد، مبلغ رهن را صفر وارد نمایید.