قوانین ساخت و ساز شهری

بخش سوم : تخریب و گودبرداری 

به منظور ارتقای کیفیت ایمنی گودبرداری ها ، در راستای اجرایی کردن مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) بخش ۱۲-۹ و مبحث ۷ ( پی و پی سازی ) بخش ۷-۷ مقررات ملی ساختمان و پیرو بخشنامه ی شماره ی ۱۰۱۴۶۸/۸۷/۸۰ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۸۷ ، بدینوسیله دستورالعمل شماره ی ۷۹۲۹/۸۹/۱۱۰ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در خصوص تحکیم و پایداری همجواری ها به شرح زیر ابلاغ میشود ، مقتضی است به هنگام صدور پروانه ی ساختمانی و یا ارائه ی برگ شروع عملیات ساختمان مراتب به متقاضیان پروانه ی ساختمانی ، دفاتر خدمات الکترونیک ، مهندسان ناظر و سازندگان مسکن و ساختمان جهت رعایت کامل مفاد آن اعلام شود .

  • مراحل تخریب و گودبرداری و اجرای ساختمان صرفا باید توسط افراد دارای صلاحیت حرفه ای انجام شود ( ماده ی ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانو رعایت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمان ها با هر مساحتی )
  • قبل از هرگونه اقدام به تخریب و گودبرداری ، گزارش وضعیت همجواری ها به مراجع مربوطه از جمله شهرداری منطقه ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارائه شود .
  • قبل و یا همزمان با مراحل تخریب و گودبرداری ، تحکیم و پایدازسازی همجواری ها و گود ، توسط افراد دارای صلاحیت حرفه ای انجام و گزارش مربوطه به شهرداری منطقه ارائه شود .
  • شهرداران محترم مناطق پس از دریافت گزارش انجام تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و گود ، مجوز شروع عملیات اجرایی را صادر کنند .

البته در مراحل تخریب و گودبرداری و اتمام آرماتوربندی و قبل از بتن ریزی فونداسیون و جهت ساختمان های بتنی قبل از بتن ریزی هر سقف در صورت نیاز به ارائه گزارش با ناحیه ی مربوطه هماهنگ میشود . در مرحله ی اتمام آرماتوربندی فونداسیون ، ارائه ی تست کششی آرماتور و پس از بتن ریزی فونداسیون ، ارائه ی تست فشاری بتن و در مرحله اتمام اسکلت بندی ، ارائه ی تست جوش ( آزمایشات متعدد جوش ) الزامی است .

به منظور ارتقای کیفیت ساخت و ساز ، در راستای اجرایی کردن مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بند ۱۰-۳-۱۴ و ۱۰-۲-۵-۳ و پیرو بخشنامه ی شماره ی ۱۲۸۲۲/۸۶/۸۱۱ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۶ مبنی بر آزمایش جوش ، رعایت ضوابط فنی آزمایش های جوش در ساختمان ها جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ میشود :

  • بررسی جوش ها باید مطابق آیین نامه ی جوشکاری ساختمان ایران ، نشریه ی شماره ۲۲۸ ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شود و در صورت استفاده از آزمایش های نوع غیر مخرب ، حدود و استاندارد قابل قبول بودن نتایج ، در مدارک طرح و محاسبه به وضوح قید شود .
  • در سازه های قاب خمشی ، آماده سازی ورق های زیر سری و بالاسری و اجرای پخ مناسب و جوش نفوذی طبق مشخصات مندرج در نقشه ها و انجام آزمایش UT (اولتراسونیک) برای کلیه ی جوش های نفوذی الزامی است
  • کلیه اتصالات جوشی بین اعضای اصلی قاب های خمشی ویژه می بایستی علاوه بر رعایت بند ۱ و ۲ ، توسط آزمایش های غیر مخرب بررسی و تمام جوش های شیاری با نفوذ کامل در وصله ها و اتصالات به روش آزمایش اولتراسونیک و یا رادیوگرافی کنترل شوند . در صورت تشخیص دستگاه نظارت یا مهندس ناظر /ف جوش های شیاری با نفوذ نسبی و جوش های گوشه مورد استفاده در ساخت وصله اعضا و اتصالات باید تحت آزمایش رنگ نافذ یا مغناطیسی قرار گیرند .

بدیهی است دریافت نتایج آزمایش به هنگام صدور عدم خلاف از شرکت های مورد تایید موسسه استاندارد یا دارای گواهینامه معتبر با گرایش بازرسی جوش ( لیست پیوست ) یا دارای پروانه ی اشتغال به کار کنترل و بازرسی ساختمان یا خدمات فنی آزمایشگاهی ، قبل از بتن ریزی هر سقف الزامی است . ضمنا کارفرما موظف به ضبط نتایج آزمایش با تایید مهندس ناظر در زونکن کارگاهی می باشد و نظارت بر حسن اجرای مراتب به عهده ی شهرداران ناحیه و کنترل های لازم توسط منطقه با نظارت عالیه ی اداره ی کل معماری و ساختمان انجام خواهد پذیرفت .

با توجه به نقش مصالح ساختمانی به ویژه بتن در استحکام و ایمن سازی ساختمان ها و نظر به مصوبه ی شماره ی ۷۹۸۸۰/ت۳۰۸۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران و تصویب آیین نامه ی اجرایی استفاده از مصالح و فرآرو.ده های ساختمانی استاندارد طبق نامه ی ۱۲۲۰۶۷-۴۱ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۸۷ و پیرو بخشنامه شماره ی ۳۵۰۸۳/۸۵/۸۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ مبنی بر استفاده از بتن آماده ی استاندارد ، لازم است کلیه ی متقاضیان صدور پروانه ی ساختمانی اعم از اسکلت بتنی و فلزی ( با اجزا سازه ی بتنی ) که پروانه ی ساختمانی دریافت میکنند ، من بعد بتن آماده را از شرکت هایی که دارای مجوز از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند تهیه کنند .

برای آن دسته از ساختمان ها که در موارد خاص از قبیل محدودیت های حمل و نقل ، شیب ، عرض گذر یا مسیر دسترسی نامناسب امکان تامین بتن آماده وجود ندارد ، بتن مخلوط شده در کارگاه طبق بند ۹-۷-۲-۳ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با مخلوط کن ( بتن ریز ) و تایید مهندس ناظر تهیه شود . اختلاط بتن با دست به هیچ وجه مجاز نیست به جز رده های پایین تر از C16 مانند ( بتن مگر ، ملات های ساختمانی ) که با دستور دستگاه نظارت انجام میپذیرد . کارفرما و مجری موظف به ضبط نتایج آزمایش های مقاومت فشاری بتن با تایید مهندس ناظر در زونکن کارگاهی می باشند .

نظر به اهمیت رعایت ضوابط فنی ، اجرایی و حقوق آزمایش های ژئوتکنیکی مبحث هفتم ( پی و پی سازی ، رده های ۱ و ۲ ، ۳ زئوتکنیکی ) و آزمایش های بتن مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ) و آزمایش های جوش مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان های فولادی ) مقررات ملی ساختمان ( ویرایش جدید ) در طراحی ، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی و با توجه به مواد ۳۰ و ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی آن و نظر به نامه شماره ی ۰۲/۱۰۰/۱۰۵۹۱ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۸۷ وزیر محترم مسکن و شهرسازی و نامه ی شماره ی ۱۷۲۸۴-ش/م مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۸۷ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر ابلاغ دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه ی اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دریافت تصویر پروانه ی اشتغال به کار معتبر وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه ی خدمات فنی و آزمایشگاهی و رعایت گرایش و پایه جهت بهره برداری و به روز رسانی مناطق ، نواحی ، دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری ، مهندسین ، مجریان و کلیه ی سازندگان از فهرست شرکت های دارای پروانه ی اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاهی به پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مسکن و ساختمان ( وزارت مسکن و شهرسازی ) به نشانی www.maskan-sakhteman.ir که از طریق لینک مربوطه در سایت اداره ی کل معماری و ساختمان نیز قابل دسترسی می باشد ، مراجعه کنند .

جدول پروانه اشتغال

در هر مقاله بخشی از ضوابط ساخت و ساز شهری را قرار می دهیم پس با ما همراه باشید.

منبع : کتاب قوانین ساخت و سازی شهری

نویسنده : اکبر مختارپور