قوانین ساخت و ساز شهری

بخش دوم : ضوابط اجرای عملیات ساختمانی

شروع عملیات ساختمانی

مالک پس از دریافت پروانه ی ساختمانی و برگه های شروع عملیات ساختمانی و فرم قرارداد فیمابین مالک و مهندس ناظر و با امضای آنها ، میبایست در دفتر خدمات الکترونیک به ثبت رسانده و به ناحیه ی شهرداری مربوطه مراجعه کرده و در ناحیه پس از تشکیل پرونده و تکمیل و ارائه مدارک لازم مشخصات پروژه و وضعیت مجاورین را پس از تایید مهندس ناظر به ناحیه تحویل دهد .

همچنین مالک موظف است کلیه ی مدارک و نقشه ها ( اعم از معماری ، سازه ای ، سازه ی نگهبان و غیره ) و پروانه ی ساختمانی و گزارشات مرحله ای مهندس ناظر را در محل کارگاه در زونکن کارگاهی نگهداری کند تا در صورت مراجعه ی مامورین یا کارشناسان شهرداری به رویت ایشان برساند . مهندس ناظر موظف است در بازدیدهای دوره ای از ساختمان در حال احداث در صورت تغییر مرحله ی ساختمانی گزارش مرحله را به همراه تخلفات احتمالی صورت گرفته با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ارائه و ثبت نماید .

مهندس ناظر می بایست نسبت به تنظیم گزارش مرحله ای اقدام کند . این مراحل در طول اجرای ساختمان شامل موارد ذیل میگردد :

 • تجهیز کارگاه
 • تخریب
 • گودبرداری و اجرای سازه نگهبان
 • فونداسیون
 • اسکلت بندی
 • اتمام سقف ها ( ساختمان های فلزی ، سقف آخر و جهت ساختمان های بتنی گزارش هر سقف جداگانه ارائه میشود )
 • سفت کاری
 • نازک کاری
 • اتمام کار

خدمات نظارتی انواع پروژه ها

ضوابطی که می بایست در زمان اجرای عملیات ساختمانی رعایت شود :

پیرو بخشنامه ی شماره ی 73013177/811 مورخ 31/06/1373 در رابطه با مسدود یا محدود کردن پیاده روها ، معابر و سایر فضاهای عمومی ، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی به منظور ارتقای کیفیت ایمنی ساخت و سازها ، در راستاس اجرایی کردن مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ، دستورالعمل زیر جهت اجرا ابلاغ شده است . لازم است به هنگام صدور پروانه ی ساختمانی مراتب به متقاضیان پروانه ، مهندسان ناظر ، مجریان و سازندگان مسکن و ساختمان به نحو مقتضی اعلام گردیده باشد .

 • حصارکشی و محافظت اطراف محل حفاری و کارگاه های ساختمانی در مجاورت معابر ، فضاهای عمومی ، محل خاکبرداری باید به نحو مناسب انجام و با علائم هشداردهنده که در شب و روز قابل رویت باشد ، مجهز شود .
 • وسایل ، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابرین ، وسایط نقلیه ، تاسیسلت عمومی ، درختان و ساختمان های مجاور به وجود نیاورند و محوطه ی مربوطه به وسیله ی علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند .
 • در مواردی که نیاز به تخلیه ی مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد ، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید .
 • به منظور جلوگیری از خطرهای ناشی از پرتاب شده مصالح ، وسایل و تجهیزات ساختمانی ، لازم است راهرو سر پوشیده موقت سازه ای در پیاده روها یا سایر معابر عمومی در تمام طول ساختمان هایی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 40 درصد ارتفاع آن بوده و یا فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از 25 درصد ارتفاع آن باشد ، اجرا شود .
 • در صورتی که راه عبور عمومی مجدود یا مسدود شده باشد ، باید راه عبور موقت عمومی در محل مناسبی که به تایید شهرداری منطقه و اداره ترافیک برسد ، ایجاد شود .
 • بعد از احداث سقف طبقه ی همکف نگهداری مواد و مصالجح ساختمانی در پیاده رو مجاز نبوده و می باید بلافاصله به داخل ساختمان انتقال یابد . بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ، شهرداران مناطق موظف به اقدام طبق بند 14 ماده ی 55 قانون شهرداری و تبصره ی زیر آن می باشند .جدول پروانه اشتغال

در هر مقاله بخشی از ضوابط ساخت و ساز شهری را قرار می دهیم پس با ما همراه باشید.