قوانین ساخت و ساز شهری

بخش اول : مراحل صدور گواهی و پروانه ی ساختمانی

کلیه مالکین جهت دریافت هرگونه گواهی یا پروانه ی ساختمانی با در دست داشتن مدارک لازم با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک درخواست خود را ارائه می نمایند .

انواع پروانه ی ساختمانی :

 • تخریب و نوسازی
 • اضافه ی اشکوب
 • توسعه ی بنا
 • تغییر نقشه
 • تمدید پروانه
 • تعویض سقف
 • پروانه ی ساختمانی جهت زمین های بایر
 • تعمیرات و تغییرات
 • تعویض مهندسی

مدارک لازم جهت صدور پروانه ی ساختمانی در سه مرحله دریافت میشود ؟

مرحله الف :

 • اصل و تصویر مدرکگ مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد : سند مالکیت شش دانگ ، برگه ی قرارداد واگذاری زمین شهری ، اجاره نامه ی سازمان اوقاف ، مقاوله نامه (قولنامه) اداره ی املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق .
 • اصل و تصویر شناسنامه ی مالکیت
 • اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 • اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند .
 • اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک )
 • ارائه گواهی ۶ و ۸ قانون زمین شهری ( درصورتی که ملک فاقد ساختمان باشد ) .
 • نقشه GIS ، محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص شود . مسئولیت جابجایی و شناسایی اشتباه به عهده ی مالک می باشد .
 • حضور کلیه ی مالکین یا وکیل قانونی آنها الزامی است .
 • اصل و تصویر .کالت نامه و شناسنامه ی وکیل درصورت مراجعه ی وکیل
 • فیش های برق ، آب ، گاز و تلفن

مرحله ب :

 • نقشه ی معماری با مهر و امضای مهندس معمار
 • برگه تعهد مهندس معمار ( حقیقی یا حقوقی )
 • کپی پروانه ی اشتغال به کار مهندس معمار
 • تاییدیه ی آتش نشانی ( در صورتی که بیش از ۵ طبقه مسکونی و یا دارای کاربرد بیش از یک طبقه اداری یا تجاری باشد )
 • فایل نقشه های معماری ( با فرمت DWG)

مرحله ی ج :

 • نقشه ی محاسبات و سازه نگهبان با مهر و امضای مهندس محاسب (۴ سری)
 • چک لیست زلزله با مهر و امضای مهندس محاسب
 • سازه ی نگهبان موقت
 • گزارش مکانیک خاک ( جهت ساختمان های بیش از ۵ طبقه )
 • نقشه ی تاسیسات مگکانیکی ( آبی ، حرارتی ، برودتی ) با مهر و امضای مهندس تاسیسات ۳ سری
 • برگ تعهد مهندس محاسب ( حقیقی ، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس تاسیسات برق ( حقیقی ، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس تاسیسات مکانیکی ( حقیقی ، حق.وقی )
 • برگ تعهد مهندس ناظر ( حقیقی ، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس مجری ساختمان
 • کپی پروانه ی مهندسین محاسب ، برق ، مکانیک و ناظر
 • تهعهد واگذاری عرصه ( برای مساحت اصلاحی بالای ۱۵ متر مربع )

مراحل دریافت پروانه ی ساختمانی :

مرحله الف :

 • دریافت مدارک ، ثبت فرم درخواست ، تشکیل پرونده
 • بازدید از محل و ارائهخ ی گزارش بازدید
 • اداره ی طرح تفصیلی بر و کف
 • اگر ملک خلاف نداشته باشد ارجاع شود به مرحله ب

اگر ملک خلاف داشته باشد :

 • اداره ی نظارت فنی جهت بررسی
 • دریافت گواهی بلامانع شهرسازی
 • دستور نقشه

مرحله ب :

 • دریافت نقشه معماری و برگ تعهد معماری
 • واحد کنترل نقشه و بررسی نقشه و صدور فیش عوارش

مرحله ج :

 • تکمیل مدارک و نقشه های مورد نیاز
 • پیش نویس پروانه
 • تایید رئیس طرح تفصیلی بر و کف
 • تائید رئیس صدور پروانه
 • تائید معاون شهرسازی و معماری
 • تائید شهردار منطقه

انواع گواهی ساختمانی :

 • پایان کار ساختمان
 • پایان کار قبل از سال ۴۹
 • پایان کار آپارتمان
 • عدم خلاف
 • بلامانع ناحیه

مدارک لازم :

 • اصل تصویر مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد : سند مالکیت شش دانگ ، برگه ی قرارداد واگذتذی زمین شهری ، اجاره نامه سازمان اوقاف ، مقاوله نامه ی اداره ی املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق
 • اصل و تصویر شناسنامه مالکیت
 • اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 • اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند
 • اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت ( درصورت فوت مالک )
 • نقشه ی GIS ، محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص شود ( نقشه GIS در واحد طرح تفصیلی ارائه شود ) مسئولیت جا به جایی و شناسایی اشتباه به عهده ی مالک می باشد .
 • حضور کلیه ی مالکین یا وکیل قانونی الزامی است
 • اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه ی وکیل در صورت مراجعه ی وکیل
 • فیش های برق ، آب ، گاز و تلفن

برای ساختمان های نوساز  : برگه ی سبز اتمام کار مهندس ناظر ، گزارش اتمام کار ، تائیدیه ی آسانسور ، گزارشات مرحله ای مهندس ناظر

گزارش کار صدور گواهی

 • دریافت مدارک ، ثبت فرم درخواست ، تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک
 • بازدید از محل و ارائه گزارش بازدید
 • ادارهی طرح تفصیلی بر و کف
 • اگر خلاف ندارد ، ارجاع شود به قسمت ۱۰
 • خلاف دارد
 • اگر قابل طرح در کمیسیون داخلی باشد قسمت ۷ وگرنه قسمت ۱۳
 • کمیسیون داخلی
 • اعلام عوارض
 • وصول عوارض
 • پیش نویس گواهی
 • تاییدات توسط رئیس بازرسی فنی ، معاون شهرسازی ، شهردار منطقه
 • چاپ گواهی
 • ارسال به کمیسیون ماده ی ۱۰۰
 • صدور رای ماده ی ۱۰۰
 • ارسال به دایره اجرای احکام جهت اجرای رای صادره

مدارک لازم جهت تفکیک و تجمیع :

 • سه نسخه از سند مالکیت
 • یک برگ نقشه در مقیاس ۱:۲۰۰۰که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه ۳ برگ کپی
 • مفاصا حساب نوسازی
 • در صورتی که ملک بایر باشد ، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به زمین های بایر و ارائه گواهی ۸ و ۶ از سازمان زمین شهری
 • در صورتی که مساحت زمین بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نباشد ، ارائخ ی نقشه ای که به امضای مهندس مجاز رسیده باشد ، الزامی است
 • در صورتی که ملک به صورت ساختمانی باشد پایان کار ارائه شود
 • در صورتی که قبلا جهت پلاک مورد درخواست پروانه ی ساختمانی صادر شده باشد ، ابطال شود .
 • در صورتی که ملک قبلا فاقد ابعاد باشد ، نقشه ی ثبتی ارائه شود
 • درصورتی که ملک تفکیک شده باشد ، صورت مجلس تفکیکی ارائه شود
 • جهت تشکیل پرونده ، مراجعه ی مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامی است .
 • ارائه طرح پیشنهادی در مقیاس ۱:۵۰۰ که به امضای مهندس مجاز رسیده باشد
 • افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری ها فرقی ندارد

مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی

 • نامه ی شهرداری منطقه
 • دو سری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری در قطع A3
 • اصل و کپی سند مالکیت
 • فرم اعلام عوارض
 • فیش پرداختی عوارض
 • حضور مالک با کارت شناسایی یا وکیل با وکالت نامه رسمی
 • سی دی نقشه های معماری

مدارک لازم جهت استعلام طرح :

 • ارائه ی استعلام از مراجع مربوطه ( بانک – دفترچه )
 • ارائه نقشه در مقیاس ۱:۲۰۰۰ که محل ملک ، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد
 • در صورت امکان ارائه ی کپی سند یا پروانه ی ساختمانی یا گواهی عدم خلاتف یا پایان ساختمان

مراحل گردش کار :

 • ثبت درخواست استعلام و تشکیل پرونده
 • بازدید
 • اعلام نظر طرح تفصیلی بر و کف
 • تایید مسئولین
 • صدور پاسخ استعلام

برای ساختمان نوساز می بایست موارد زیر اجرا و رعایت شود تا مالک بتواند پایان کار ساختمان خود را دریافت کند :

 • رعایت کلیه ی ضوابط معماری و شهرسازی مطابق نقشه های معماری مصوب شهرداری و پروانه ی ساختمانی از جمله ضوابط پارکینگ ها و ضوابط ریز بنا و نورگیری فضاها و غیره
 • رعایت بر و کف و عرض گذر مطابق ابعاد اعلامی از سوی شهرداری مندرج در پروانه ساختمانی
 • شاید بر روی صفحه ی اول پروانه ی ساختمانی جمله ی رعایت عرض گذر مقدم بر ابعاد نقشه است را دیده باشیشد . این به آن معنا ست که :

اولا در صورت هرگونه مغایرت مابین نقشه های مصوب و پروانه ی ساختمانی ، ملاک عمل پروانه ی ساختمانی خواهد بود

ثانیا اگر پس از تخریب ملک با رعایت اصلاحی اعلامی از سوی شهرداری عرض گذر تامین نشد مراتب می بایست با ارائه ی کروکی از سوی مالک و تایید آن ائوسط مهندس ناظر مربوطه به شهرداری اعلام شود و در صورت ادامه ی عملیات ساختمانی مالک باید عرض گذر را مطابق پروانه ی تامین و با ابعاد باقیمانده ی ملک نسبت به احداث بنا اقدام کند .

 • رعایت ضوابط معلولین
 • رعایت ضوابط آتش نشانی و نصب در ضد حریق ( جهت حفظ ایمنی راه پله در برابر آتش سوزی و ایجاد پله فرار)
 • انجام نماسازی طرفین بنا ( همراه با نماسازی جانبی )
 • محوطه سازی
 • رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان مطابق نقشه های ارائه شده از سوی مهندس معمار و چک لیست های محاسبه شده که مهمترین آن اجرای پنجره دو جداره می باشد .
 • حفظ درختان داخل و خارج ملک
 • نصب نرده های راه پله ، صندوق پستی به تعداد واحدها ، کابینت و شیرآلات

در هر مقاله بخشی از ضوابط ساخت و ساز شهری را قرار می دهیم پس با ما همراه باشید.