ساختمان های بتن مسلح با قالب ماندگار پلیمری سیستم RBS

//ساختمان های بتن مسلح با قالب ماندگار پلیمری سیستم RBS

ساختمان های بتن مسلح با قالب ماندگار پلیمری سیستم RBS

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از سیستم RBS به عنوان یک روش برای اجرای ساختما ن های بتن مسلح دیوار باربر با استفاده از قالب‌ ماندگار مسطح از‌ نوع پلیمری، در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد، با توجه به په نه بندی خطر زمین لرزه استاندارد ۲۸۰۰ ایران، مجاز است.
۲) به کار گیری این سیستم در مناطق با خطر نسبی بسیار زیاد (مطابق استاندارد۲۸۰۰‌) مجاز نیست.
۳) استفاده از این سیستم تا حداکثر ۲ طبقه یا ارتفاع ۸ از تراز پایه مجاز است.
۴) طراحی سیستم بر اساس آیین نامه های ACI 318 ، IRC و IBC الزامی است.
۵) حداکثر طول ساختمان در پلان برابر ۱۸ متر و حداکثر طول دهانه سقف ها برابر ۶ متر می باشد.
۶) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.
۷) رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمربع و ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمربع الزامی است.
۸) حداقل ضخامت دیوارهای سازه ای برابر ۱۵ سانتیمتر میباشد.
۹) مشخصات ماده قالب ماندگار پلیمری، عایق حرارتی، بتن و میلگرد فولادی مورد استفاده در این سیستم، باید در تطابق کامل با مدرک فنی ESR- 1223 باشد
۱۰) محل اتصال سقف به دیوار باید به صورت یکپارچه طراحی و اجرا شده، و میلگرد گذاری لازم بر این اساس در محل اتصال انجام شود.
۱۱) طراحی و اجرای کلاف های بتن مسلح افقی و قائم، به منظور تامین یکپارچگی در محل اتصال سقف به دیوار و همچنین محل تقاطع دیوارها الزامی است.
۱۲) طراحی و اجرای شالوده بتن مسلح درجا و تعبیه میلگردهای ریشه انتظار برای دیوارها، مطابق ضوابط آیین نامه های مورد اشاره در بند ۴ الزامی می باشد.
۱۳) رعایت تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران برای دوام و پایایی بتن، میلگرد فولادی و قالب ماندگار PVC الزامی است.
۱۴) رعایت الزامات زیست محیطی برای کلیه مواد و مصالح به کار گرفته شده در این سیستم الزامی است
۱۵) استفاده از اندودهای سازگار با قالب PVC برای نازک کاری و نماسازی الزامی است.
۱۶) رعایت ضوابط طراحی سیستم RBSو مدارک فنی مرتبط با آن،از جمله مدرک فنی ESR-1223 و شرایط و محدودیت های ذکر شده در آن از نظر مقاومت در برابر آتش و هم چنین محافظت از عایق های پلیمری و مواد پلاستیکی در مقابل حریق الزامی است.
۱۷) رعایت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مر کز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
۱۸) رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوارهای خارجی وسقف بام الزامی است.
۱۹) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات میبایست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملی ساختمان تامین گردد.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۳۶:۲۰۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

1 + پانزده =