آشنایی با فونداسیون هشت ضلعی ( octagonal foundation)

فونداسیون هشت ضلعی ( octagonal foundation) عموما در مواردی مثل شالوده ی توربین های بادی،سیلو ها و همچنین تیرهای نورافشان بلند تر از ۱۵ متر کاربرد داره که به صورت منفرد هم اجرا میشه.

میدونیم که پی های مربع یا مستطیل،عمق تاثیر بیشتری نسبت به شالوده های هشت ضلعی دارند و در خاک هایی مثل خاک هایی که درصد ریزدانه ی اون ها از ۱۲% بیشتره عکس العمل دوگانه ای در عمق تاثر در مقابل بار وارده از خودشون نشون میدن،به همین خاطر اگر ریزدانه ها نزدیک به سطح و پی باشند امکان گسیختگی خاک وجود داره… بنابراین استفاده از پی هشت ضلعی بسیار کاربردی تره.

امــا

پی های گسترده هشت ضلعی (octagonal mat foundation) غالبا در جایی استفاده میشن که:

۱. نیروی وارده از سازه به پی بسیار بالاست و پی شبکه ی معمول قابل اجرا نیست

۲. برش پانچ ایجاد شده به قدری نیست که از پی گسترده ی با هزینه ی بالای بتن و آرماتور استفاده کنیم!

۳. خاک زیر پی خاکی با ریزدانه ی بیش از حد و نزدیک به سطح داشته باشه

به همین خاطر با حذف قسمت های زیادی از پی و غالب بندی درون هشت ضلعی و مربع های اتصال که باعث صرفه جویی زیادی در بتن و آرماتور میشه،خروجی مشابه به پی گسترده خوایم گرفت.

منبع : سایت عمران پویا