فوم بتن – بتن ثانویه

 ( بتن سبک ) بتنی است که چگالی آن از بتن معمولی کمتر بوده و به همین علت نقش موثری در کاهش بار مرده ی ساختمان دارد. این پوشش نوین، از اختلاط سیمان، آب، ماسه نرم و فوم حاصل می شود. فوم ماده ای کف زا است که به علت ایجاد کف (حباب هوا) منجر به ایجاد خلل و فرجی در بتن شده و در نتیجه از چگالی آن می کاهد. عمل تولید کف توسط دستگاه مخصوصی صورت می گیرد که ضمن اختلاط ملات سیمان و ماسه با حباب های هوا، خمیری روان ایجاد می کند که به صورت درجا در قالب جای می گیرد. این خمیر پس از گیرش دارای وزنی معادل ۳۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلو گرم در متر مربع خواهد بود.
فوم بتن به علت خصوصیات ویژه ای که دارد بتنی با کیفیت، سبک، مقاوم، عایق و کارا ارائه می دهد که شیار زدن، بریدن با اره و یا به کار بردن میخ و پیچ نیز از عمده مزایای آن می باشد. البته ناگفته نماند که این نوع از بتن نمی تواند به طور کامل جایگزینی برای بتن معمولی باشد؛ بلکه بتن ثانویه ای است که غالبا در کف سازی، شیب بندی و یا به شکل بلوک های سبک سقفی و دیواری کاربرد دارد.

فوم بتن – بتن ثانویه
برای ساخت فوم بتن گام های زیر به ترتیب انجام می شود:
– آب و سیمان با درصد مشخص جهت حصول چگالی مورد نظر در میکسر مخلوط می شوند.
– ماده فوم در فوم ژنراتور دستگاه با آب مخلوط شده و توسط پمپ هوا از لوله مخصوص که دارای ساچمه های ریز می باشد با فشار عبور داده می شود ( این عمل باعث به وجود آمدن کف می شود ).
– کف حاصل در میکسر با ملات سیمان و آب مخلوط می شود که در حین اختلاط حباب های بسیار ریز  سر تا سر ملات را احاطه نموده و بعد از عمل آمدن، توسط پمپ به طبقات پمپاژ و روی سطح ریخته می شود.خاصیت فوم این است که حباب های هوا را تا گیرایش بتن در ملات پایدار نگهدارد .
دست یابی به خواص مطلوب فوم بتن نیازمند عمل آوری مناسب می باشد. در روز های اولیه حداقل یکبار آبدهی ( در روز های گرم حداقل دو بار) منجر به جلوگیری از ایجاد ترک، افزایش مقاومت و کاهش سرعت تبخیر می شود.