آزمایش فتوالاستیسیته

///آزمایش فتوالاستیسیته

فتوالاستیسیته

هدف آزمايش: 

هدف از آزمایش فتوالاستیسیته ، بررسی بصری (وضع نمونه به کمک نور از درون قطعات) توزيع تنش در اجزای ساختمانی

وسايل آزمايش: 

دستگاه فتوالاستيسيته، کوليس، متر، فيلترهای نور، نمونه ها، وزنه، لامپ سديمی، لامپ فلورسنت.

شرح آزمايش: 

پس از تنظيم فيلترهای آناليزور و نيز پلاريزور و برقراری نور سفيد کامل و استقرار نمونه آزمايشی به ازای کاليبره کردن ضريب حساسيت مطابق ذيل.
وضعيت گسترش تنش و لايه بندی تنشها در جسم مثالی (مدل) آورده شده است.

فتوالاستیسیته

منبع : سایت عمران پویا

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۵:۰۰:۱۵ ۱۵ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

یک × 2 =