علی ملکی متولد سال ۱۳۴۱ در دره شهر می باشد .

 • مسئول تلگراف و تلفن مخابرات شهرستان دره شهر استان ایلام

 • رئیس هیئت موسس گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناس

 • بررسی مطالعات راهکارها و تدوین آیین نامه جامع صدور خدمات فنی و مهندسی

علی ملکی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ـ معماری ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران.

کارشناسی ارشد ـ معماری ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

اهم سوابق تحصیلی و شغل:

 1. مسئول تلگراف و تلفن مخابرات شهرستان دره شهر استان ایلام
 2. کارشناس ساختمان در معاونت نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات ایران
 3. نماینده شرکت مخابرات ایران در مدیریت بحران تهران و عضو کمیته صرفه جویی در مصرف انرژی شرکت مخبرات ایران
 4. مدیر کل در امور مرتبط با توسعه و عمران در حوزهشهری و روستا بنیاد میکن انقلاب اسلامی
 5. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی معمار ، آماییش و آبادی (ماوا)
 6. رئیس هیئت موسس ، گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناس
 7. رئیس هیئت مدیره ، شرکت عمران و توسعه شاهد
 8. شرکت در نمایشگاه ها و مجامع بین المللی جهت مذاکرات فنی و اقتصادی
 9. شرکت در مجامع اقتصادی بین المللی جهت مذاکره و ایراد سخرانی
 10. تاسسی شرکت در عراق به منظور شرکت در مناقصات و انجام پروژه های فنی و اقتصادی
 11. مدیریت اجرایی مرکت و بازسازی مجموعه ساختمان میدان امام خمینی تهران
 12. طراحی هتل بین المللی ۵ ستاره ایلام
 13. مدیریت اجرایی مرمت و بازسازی مجموعه ساختمان سایت ماهواره ای اسد آباد استان همدان
 14. مدیریت بازسازی و ساخت ۳۱۲۰ واحد مسکونی در  شهرستان بم پس از زلزله دی ماه ۸۲
 15. طراحی مجموعه اقامتی (بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان سمنان)
 16. طراحی ساختمان اداری بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان
 17. طراحی هتل بین المللی ۵ ستاره ماداکتو
 18. مدیریت بهسازی و نوسازی ۱۷۰۰۰ واحد مسکونی در شهرستان اهر پس از زلزله مرداد ماه ۱۳۹۱
 19. مشاوره و مدیریت بر طراحی حدود ۵۰۰۰۰ واحد مسکونی در استان های سمنان و تهران
 20. مشاوره و مدیریت بر طراحی ۳۰۰۰۰ واحد مسکونی روستایی در استانهای سمنان و تهران
 21. مدیریت بر فرایند طراحی برج مسکونی پارسا در رامسر
 22. مدیریت بر فرایند طراحی مجموعه تفریحی توریستی و اقامتی سد سیمره
 23. مدیریت بر فریند طراحی مجموعه اقامتی درمانی رامسر
 24. مدیریت بر فرایند طراحی مجموعه تفریحی توریستی و پذیرایی سد ویرج

و …

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۵/۳۱ ۱۹:۱۹:۴۵۳۱ام, مرداد ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه