عامر ملکیان

عامر ملکیان متولد ۱۳۵۴/۰۶/۰۱ می باشد .

  • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

  • عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

عامر ملکیان

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی عمران-عمران ، دانشگاه امام حسین (ع) ۱۳۷۸

اهم سوابق:

سوابق کاری:
۱۳۸۵ شرکت قطار شهری اصفهان
۱۳۸۶-۱۳۸۸ مهندسین مشاور آروین طرح سپاهان
۱۳۸۸-۱۳۹۲ مهندسین مشاور توسعه تدبیر آروین طرح
۱۳۹۲ تا کنون مهندسین مشاور پادیزبن
سوابق عضویت:
عضوسازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۱۳۸۱ تا کنون
عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از سال ۱۳۹۱ تا کنون
سوابق آموزشی:
تدریس در موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی ۱۳۹۰
۱۳۸۹- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا ۱۳۹۳
۱۳۹۲- تدریس در مرکز آموزش علمی و کاربردی هوشمند سازه ۱۳۹۷
شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی:
دوره های ارتقا پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۹۶
شرکت در دومین کنفرانس بناهای بلند ۱۳۹۴
دوره آموزشی فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش- شرکت بازرسی مهندسی ایران ۱۳۸۴
سمینار آشنایی با مسائل تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان- وزارت مسکن و شهرسازی

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۵/۲۸ ۱۵:۳۲:۴۶۲۸ام, مرداد ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه