کاندیدای نظام مهندسی

نام و نام خانوادگی

کد انتخاباتی : 0000

 آخرین عنوان شغلی یا سمت

آخرین مدرک تحصیلی + مرتبه علمی و . . .

                     

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

توضیحاتی درج نشده است.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لیست های انتخابات نظام مهندسی

محل نمایش تیزر تبلیغاتی

تقویم کاندیدا

  • تاکنون برنامه ای برای این کاندید ثبت نشده است

  • 12 مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه1شنبه2شنبه3شنبه4شنبه5شنبهجمعه
6/106/116/126/136/146/156/16
6/176/186/196/206/216/226/23
6/246/256/266/276/286/296/30
6/317/017/027/037/047/057/06
7/077/087/097/107/117/127/13
7/147/157/167/177/187/197/20

شرح کامل برنامه های کاندیدا

تاکنون برنامه های کاندید منتشر نشده است.

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

خط 1

خط 2

خط 3

سوابق شغلی و حرفه ای :

خط 1

خط 2

خط 3

خط 4

خط 5

خط 6

خط 7

خط 8

خط 9

خط 10