صفحه نمونه کاندیدا

صفحه نمونه کاندیدا ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۹:۳۲:۲۷
کاندیدای نظام مهندسی

نام و نام خانوادگی

کد انتخاباتی : ۰۰۰۰

 آخرین عنوان شغلی یا سمت

آخرین مدرک تحصیلی + مرتبه علمی و . . .

                     

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

توضیحاتی درج نشده است.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لیست های انتخابات نظام مهندسی

محل نمایش تیزر تبلیغاتی

تقویم کاندیدا

  • تاکنون برنامه ای برای این کاندید ثبت نشده است

  • ۱۲ مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه ۱شنبه ۲شنبه ۳شنبه ۴شنبه ۵شنبه جمعه
۶/۱۰ ۶/۱۱ ۶/۱۲ ۶/۱۳ ۶/۱۴ ۶/۱۵ ۶/۱۶
۶/۱۷ ۶/۱۸ ۶/۱۹ ۶/۲۰ ۶/۲۱ ۶/۲۲ ۶/۲۳
۶/۲۴ ۶/۲۵ ۶/۲۶ ۶/۲۷ ۶/۲۸ ۶/۲۹ ۶/۳۰
۶/۳۱ ۷/۰۱ ۷/۰۲ ۷/۰۳ ۷/۰۴ ۷/۰۵ ۷/۰۶
۷/۰۷ ۷/۰۸ ۷/۰۹ ۷/۱۰ ۷/۱۱ ۷/۱۲ ۷/۱۳
۷/۱۴ ۷/۱۵ ۷/۱۶ ۷/۱۷ ۷/۱۸ ۷/۱۹ ۷/۲۰

شرح کامل برنامه های کاندیدا

تاکنون برنامه های کاندید منتشر نشده است.

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

خط ۱

خط ۲

خط ۳

سوابق شغلی و حرفه ای :

خط ۱

خط ۲

خط ۳

خط ۴

خط ۵

خط ۶

خط ۷

خط ۸

خط ۹

خط ۱۰