سیستم های مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

//سیستم های مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سیستم های مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

گروه اول: سیستم‌های کامل ساختمانی

۱- ۱) مجموعه فناوری‌های نیک سیستم
۱-۲) سیستم قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده
۱-۲-۱) سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(LSF) به شیوه اجرای طبقه‌ای
۱-۲-۲) سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای دیوارهای یکپارچه
۱-۲-۳) سیستم قاب ‌خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سردنورد شده
۱-۳) ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی‌استایرن و بتن‌پاششی ۳D

گروه دوم: سیستم‌های سازه‌ای

۲-۱) ساختمان‌های بتن‌آرمه با شیوه قالب‌های تونلی
۲-۲) سیستم قالب عایق ماندگار ICF
۱-۲-۲) روش اجرای ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار
۲-۲-۲) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی
۲-۲-۳) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلی
۲-۲-۴) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب ماندگار پلیمری – سیستمRBS
۲-۲-۵) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بلوکی
۲-۲-۶) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح دیوار باربر با قالب‌های عایق ماندگار بلوکی پلی‌استایرن و نئوپور
۲-۲-۷) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از جنس صفحات سیمانی حاوی تراشه‌های چوب (صفحات چوب-سیمانی)
۲-۲-۸) روش اجرای ساختمانهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از جنس بلوکهای چوبی- سیمانی
۲-۳) قابهای بتن‌مسلح ‌پیش‌ساخته با دیوار برشی بتن‌مسلح درجا
۲-۳-۱) سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با ستون پیش‌ساخته، تیر نیمه‌پیش‌ساخته، سقف هالوکور و دیوار برشی بتن مسلح درجا
۲-۳-۲) سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش‌ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا
۲-۴) سیستم دیوار باربر بتن‌مسلح پیش‌ساخته ویژه
۲-۵) سیستم ساختمان‌های پیش‌ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیواره‌های بتن آرمه با بتن سبک‌سازه‌ای
۲-۶) ساختمان‌های بتن آرمه متشکل از دیوار باربر دولایه و سقف‌های نیمه پیش‌ساخته با بتن درجا
۲-۷) ساختمان‌ها‌با صفحات دولایه ساندویچی ۳D با بتن میانی درجا
۲-۸) سیستم اسکلت فولادی پیش‌ساخته با اتصالات پیچ و مهره‌ای
۲-۹) ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با قاب‌های ساده مرکب فولادی- بتنی به همراه دیوار برشی بتن‌آرمه
۲-۱۰) سیستم دیوار باربر بتن‌مسلح پیش‌ساخته اجرا شده با قالبهای مدولار
۲-۱۰-۱) روش اجرای سازه‌های بتنی سقف و دیوار با قالب یکپارچه
۲-۱۰-۲) سیستم قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه
۲-۱۰-۳) روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های آلومینیومی
۲-۱۰-۴) سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن مسلح با استفاده از میز پرنده
۲-۱۱) سیستم بتنی قاب خمشی پیرامونی و دال تخت
۲-۱۲) سیستم دیوارها و سقف‌های بتن مسلح پیش‌ساخته توخالی
۲-۱۳) دیوارهای توپر و سقف‌های با هسته توخالی بتن مسلح پیش ساخته
۲-۱۴) سیستم قاب ساده فولادی سرد نورد شده تا ۲ طبقه
۲-۱۵) سیستم سازه‌های بتن‌مسلح پیش‌ساخته مدولار سه‌بعدی
۲-۱۶) سیستم ساختمانی متشکل از پانلهای ساندویچی بتن سبک
۲-۱۷) سیستم خانه‌های پیش ساخته فولادی سرد نورد شده تا ۱ طبقه
۲-۱۸) سازه های صدفی
۲-۱۹) قاب های خمشی پیش ساخته خاص
۲-۱۹-۱) سیستم ساختمان‌های بتن مسلح پیش‌ساخته با فناوری R-PC
۲-۱۹-۲) قاب خمشی ویژه بتن مسلح پیش‌ساخته با اتصالات دوگانه
۲-۲۰) سیستم خانه‌های چوبی
۲-۲۱) سیستم ساختمانی بلوک‌های خشتی مسلح”

گروه سوم: دیوارهای غیر باربر

۳-۱) مواد پایه: بتن سبک AAC
۱-۱-۳) دیوارهای ساخته شده از بلوک‌های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی
۳-۱-۲) پانل دیواری مسلح ساخته شده از بتن سبک AAC
۲-۳) دیوار غیرباربر ساخته شده از بتن سبک CLC
۳-۳) دیوارهای غیرباربر ساندویچی سه‌بعدی
۳-۳-۱) دیوارهای غیرباربر نیمه پیش‌ساخته صفحات ساندویچی ۳D
۳-۳-۳) دیوارهای غیرباربر متال فوم
۳-۴) دیوارهای غیر باربر سبک پیش‌ساخته LSF
۵-۳) پانل‌های دیواری ساخته‌شده از بتن سبک با رس منبسط شده
۳-۶) پانلهای الیافی
۳-۶-۱) پانل الیاف بتن
۳-۶-۲) پانلهای متشکل از خرده های نی و بتن (نی­ بتن)
۳-۶-۳) پانل‌های دیواری ساخته‌شده از رزین و ساقه گندم و برنج
۳-۷) مواد پایه: بتن سبک با دانه های پلی‌استایرنی
۳-۷-۱) دیوارهای غیر باربر غیرباربر بتنی سبک با دانه‌های پلی‌استایرنی و روکش سیمان الیافی
۳-۷-۲) پانل‌های دیواری غیر باربر بتنی سبک
۳-۸) مواد پایه سنگدانه های سبک پرلیتی
۳-۸-۱) استفاده از پرلیت در مصارف ساختمانی به منظور سبک‌سازی و عایق‌کاری
۳-۸-۲) پانل‌های پیش‌ساخته دیواری بتن پرلیتی

گروه چهارم: سقف‌ها

۴-۱) سقف تیر دال بتن مسلح یک طرفه
۴-۲) دال مرکب فولادی- بتنی
۴-۲-۱) دال مرکب فولادی- بتنی
۴-۲-۲) تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
۴-۳) سقف مجوف بتن‌مسلح با استفاده از بلوک‌های توخالی ماندگار
۴-۳-۱) سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک توخالی ماندگار از جنس پلی‌پروپیلن
۴-۳-۲) سیستم سقف مجوف بتن مسلح با گوی‌های توخالی کروی
۴-۴) سقف بتنی پیش‌تنیده پس کشیده
۴-۵) سقف‌های مجوف پیش‌ساخته پیش‌تنیده -Hollow Core slabs
۶-۴) سقف دال‌های نیمه‌پیش‌ساخته بتن مسلح Double Tee

گروه پنجم: مصالح

۵-۱) تخته های سیمانی
۵-۱-۱) سیستم تخته سیمانی الیافی
۵-۱-۲) سیستم تخته سیمانی با تراشه‌های چوب
۵-۱-۳) نمای مدولار سرامیکی
۵-۲) تخته‌های منیزیمی (تخته‌های چند منظوره)
۵-۳) صفحات عایق حرارتیXPS
۴-۵) نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی برپایه پلی‌استایرن منبسط-ETICS
۵-۵) صفحات روکش‌دار گچی (تخته گچی)
۵-۶) بلوک‌های گچی سوراخدار
۵-۷) بلوک چوب سیمانی
۵-۹) ملات خشک آماده (بجز ملات‌های پایه گچی)
۵-۱۰) عایقها
۵-۱۰-۱) عایق فوم پلی‌یورتان پاششی در محل
۵-۱۰-۲) عایق صوتی کف و دیوار
۵-۱۱) سنگدانه‌ها
۵-۱۱-۱) سنگدانه‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی
۵-۱۱-۲) شیل منبسط شده

گروه ششم: زیر سیستم‌ها

۶-۱) ماشین آلات
۶-۱-۱) دستگاه تولید شبکه آرماتور با جوش مقاومتی به روش ماشینی
۶-۱-۲) دستگاه تولید خرپای فلزی تیرچه با جوش مقاومتی به روش ماشینی
۶-۱-۳) دستگاه تولید خرپای تیرچه ماشینی با فوندوله پلیمری
۶-۲) ابزارآلات اجرائی
۶-۲-۱) دستگاه اتوماتیک آرماتور بند (بند زن)
۶-۲-۲) سیستم جوشکاری سر به سر میلگرد با گاز استیلن
۶-۲-۳) سیستم مدولار دسترسی نوین
۶-۳) فونداسیون منفرد پیش‌ساخته
۶-۴) تجهیزات تاسیساتی
۶-۴-۱) دستگاه ضدرسوب الکترونیکی
۶-۴-۲) سیستم کنترل کولر آبی
۶-۴-۳) هواکش خودکار
۶-۴-۵) یراق آلات درب و پنجره UPVC

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۲:۳۸:۱۹۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

شانزده + دوازده =