مهندس محمد حسن پور

سوابق تحصیلی :

مهندس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف سال ۱۳۵۳

اهم سوابق شغلی:

  1. کارشناس تاسیسات مکانیکی در چند شرکت
  2. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
  3. مشاور مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران
  4. مدرس دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت در رشته های تاسیسات مکانیکی ، سیالات ترمودینامیک به مدت ۴ سال
  5. مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور صنعتی به مدت ۳۳ سال
  6. عضو نظام مهندسی ساختمان در طراحی و نظارت تاسیسات مکانیک به مدت ۲۵ سال

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.