سید سعید قریشی متولد ۱۳۵۳/۰۱/۰۳ می باشد.

 •  بازرس نمونه سال۱۳۹۵سازمان نظام مهندسی استان تهران

 • عضو کارگروه تخصصی کمیته نما ،سازمان نظام مهندسی تهران

 • عضو کارگروه تخصصی تدوین راهنمای عمومی مهندسین ناظردر رشته معماری وسازه های فلزی وبتنی ،سازمان نظام مهندسی تهران

سید سعید قریشی

سوابق تحصیلی :

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

زمان

نام واحد آموزشی

کشور

ملاحظات

کارشناسیعمرانعمران۷۲الی ۷۶دانشگاه آزاد تهران مرکزایران
کارشناسی ارشدعمرانسازه۹۴الی ۹۶دانشگاه آزاد پردیسایران

تدریس

 • مدرس دروس ریاضی ،فیزیک وزبان ، مقطع متوسطه در دبیرستانهای دولتی وآموزشگاه های خصوصی.
 • مدرس دوره های نظارت واجرادر آموزشگاه خصوصی.
 • تکنسین کارگاه پروژه مسکونی ۵۲ واحدی وزارت مسکن و شهر سازی سال۷۳.
 • نظارت عالیه نزسا در طرح های عمرانی ساختمان های اداری ،مهمانسرا ومحوطه سازی.ازسال۷۸تا۸۳.
 • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک با صلاحیت طراحی ،نظارت واجرادر رشته مهندسی عمران-عمران.
 • طراحی ،نظارت  واجراوبازرسی جوش بر ساختمانهای شهری با کاربری های مختلف از سال ۸۱تاکنون.
 • پیمانکار اجرای ساختمان مسکونی بلند مرتبه تعاونی مسکن خبرگزاری ایرنا،طرح عمرانی کتابخانه وزارت مسکن وشهرسازی از سال۸۳ تا ۸۵.
 • مدیر اجرایی وفنی ساختمان های اداری پروژه ولایت قرارگاه قرب کوثردر سالهای ۸۵تا۸۶.
 • پیمانکار ومدیر پروژه طرح های عمرانی وغیر عمرانی :
 • بلوک های مسکونی وسازه های الحاقی موج،سیما ،نوروافق تعاونی مسکن آزادگان واقع در شهرک صدف تهران از سال۸۶تاسال۹۰
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب مناطق۱۳(۱۳کیلومتر) ، ۱۴(۱۱کیلومتر)وملارد(۱۲کیلومتر)از سال ۸۷ تا۹۲
 • مسکن مهر استان قم (۱۲۰واحد)شیروان)۲۰۴واحد(وگناباد(۲۰۰واحد)از سال۸۹تا۹۳.
 • بازرس برونسپار واحد سازه ومعماری سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال۹۲تاکنون.
 • فعالیت درعرصه ساخت وساز شهری به صورت شخصی از سال ۷۸تاکنون.
 • شرکت …
 • موسس ،مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت های ساختمانی مهندسین تکوین آرمه ،تحکیم آبراه سازه پایداروایرسا بنای فرداد از سال ۸۵تاکنون.
 • همکاری ومشاوره با شرکتهای مشاوربهینه سیویل وسازه پایدار.

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.