ساختمان هاى پيش ساخته با ديوار باربر

//ساختمان هاى پیش ساخته با دیوار باربر

ساختمان هاى پیش ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیواره هاى بتن آرمه با بتن سبک سازه اى

سیستم large panel یا سیستم box type در دسته بندی سیستم های پیش ساخته بتنی tilt up قرار مى گیرد. در این سیستم، پانل های دیوارى، علاوه بر تحمل بارهاى ثقلى، بارهاى جانبی را نیز به صورت دیوار برشى تحمل می کند، در نتیجه این نوع سیستم در دسته بندى سازه ای، یک سیستم دیوار باربر با دیوار برشى است.
بارهای مرده و زنده از طریق دال های بتن مسلح کف که ازطریق اتصالات مفصلى یا غلطکى به دیوارها متصل می باشند، انتقال یافته و دیوارها نیروهای ناشی از بارهای وارده را به شالوده منتقل می کنند.
سیستم باربرجانبی سیستم پیش ساخته فوق شامل دیوارهاى پیش ساخته بتن مسلح است که به صورت دیوار برشی عمل مى کند و در برابر نیروهاى برشى ناشى از بارهاى جانبى مقاومت می کند. در این سیستم به دلیل استفاده از پانل هاى دیوارى براى باربرى ثقلى و اتصالات مفصل مابین کف ها و دیوارها امکان استفاده از سیستم باربرى جانبى از نوع قاب خمشى نیست و تنها سیستم مقاوم دربرابر بارهاى جانبى پانل هاى دیوارى است که به صورت دیوار برشى در برابر نیروى جانبى مقاومت مى کند.
ازآن جا که این سیستم، سیستم، large panel با به کارگیرى بتن سبک سازه ای و لایه عایق حرارتى در کارخانه است، لذا به نظر مى رسد ضمن کاهش وزن دیوارها، رفتار مطلوب ترى در مقابل انبساط و انقباض را تأمین کند.
مصالح اصلی مصرفی در این سیستم سیمان، میل گرد، پوکه صنعتی) پوکه لیکا( ، پلى ا ستایرن و گاز طبیعی برای عمل آوری بتن است. کلیه مصالح در داخل کشور قابل تامین است.
عایق حرارتى دیوارها از طریق استفاده از یک لایه ملات سیمان و پلى ا ستایرن تأمین مى شود که در کارخانه به هنگام ساخت دیوارها بر روى لایه بیرونى دیوار خارجى اجرا مى شود. از آن جا که ضریب انتقال حرارت بتن سبک نیز از بتن معمولى کمتر است، لذا به نظر مى رسد که عایق حرارتى این سیستم توسط لایه عایق حرارتى سیمان و پلى ا ستایرن به همراه بتن سبک تأمین مى شود. این سیستم در طبقه بندی صرفه جویى زیاد در مصرف انرژى قرار داشته و در تمام مناطق ایران قابل استفاده است. مصالح به کار گرفته شده در این نوع از ساختمان از مقاومت خوبی در برابر آتش سوزی برخوردار هستند.
این سیستم هم چنین جواب گوى نیاز صدابندى بر اساس مقررات ملى ساختمان است.
این سیستم در زمینه هاى انرژى، حریق، آکوستیک و سازه، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

وال پستحتما بخوانید : وال پست چیست

ضوابط و الزامات

۱) طراحى لرزه ای و سازه ای به ترتیب براساس آئین نامه هاى IBC 2003 ACI 318-05 و ویرایش هاى ، بعد آن ها انجام گیرد.
۲) بار زنده در محدوده ۲۵۰- ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مربع مجاز است.
۳) حداکثر طول دهانه قابل اجرا ۵ متر است.
۴) کاربرد سیستم در ساختمان هاى مسکونى است.
۵) رعایت ضوابط کلى شکل پذیرى ویژه بر اساس فصل۲۱ آئین نامه ACI 318-05 و ویرایش هاى بعد از آن الزامى است.
۶) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامى است.
۷) رعایت حداقل و حداکثر مقاومت فشارى به ترتیب ۲۱ و ۳۵ مگا پاسکال براساس ACI 213R-03 و ویرایش هاى بعد از آن براى ساخت بتن سبک الزامى است.
۸) طبقات مجاز قابل اجرا حداکثر سه طبقه مسکونى روى پیلوت یا ۱۲ متر از تراز پایه سازه است.
۹) رعایت تنش تسلیم فولاد به مقدار ۳۰۰ و ۴۰۰ مگاپاسکال در اعضاى سازه ای و حداقل ۴۰۰ مگاپاسکال در اتصالات غلافى الزامى است.
۱۰) رعایت تمهیدات لازم براى عدم مشارکت دیوارهاى غیر سازهای و تیغه ها(جداگرهاى میان قابى) در سختى سازه الزامى است.
۱۱) رعایت تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمى مختلف کشور الزامى است.
۱۲) عایقکارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان مطابق الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان الزامى است.
۱۳) رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
۱۴) صدابندى هوابرد جداکننده هاى بین واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۶:۴۳:۵۲۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

دو × یک =