زمان فرایند پرداخت حق الزحمه ناظران

//زمان فرایند پرداخت حق الزحمه ناظران

اخبار نظام مهندسی : زمان فرایند پرداخت حق الزحمه ناظران

با گذشت بیش از یک ماه از دستورالعمل تسهیل روال اجرایی در جهت کوتاه شدن زمان فرایند پرداخت حق الزحمه ناظران از سوی ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران،که توسط خزانه دار سازمان به صورت ویژه پی گیری می گردد. مشاهدات میدانی نشان دهنده اجرای کامل بند های اول و دوم دستور العمل مذکور شده است بطوریکه در طی هفته گذشته روند اجرایی پرداخت حق الزحمه ناظران از مدت زمان ۳۰ الی ۴۰ روزه که قبل از ابلاغ این دستور العمل روال کاری معمول در سازمان بوده به کمتر از ۱۰ روز تقلیل یافته است و در مواردی حتی پرداخت حق الزحمه مهندسین ناظر در مدت ۵ روز نیز انجام پذیرفته است.

درآینده نزدیک با هماهنگی های انجام شده با سایر بخشهای ذیربط توسط خزانه دار سازمان مدت زمان پرداخت حق الزحمه مهندسین ناظر به کمتر از یک روز خواهد رسید.

بر اساس نظر معاونت مالی و پشتیبانی سازمان سرعت بخشیدن به امر پرداخت حق الزحمه ناظرین باعث کاهش ۵۰ در صدی مراجعات و پیگیریهای تلفنی اعضا در طی سه هفته گذشته شده است.

ایشان اضافه کرد: معدود مواردی که دچار مشکل شده و با تاخیر پرداخت آنها صورت گرفته مربوط به اشکال در سیستم نرم افزاری بوده است که اشکال مذکور نیز با یاری همکاران معاونت برنامه ریزی و سیستمهای سازمان بررسی و عملیات رفع مشکل در دستورکار آن معاونت قرار گرفته است.

افشار افزود: با اجرای موفقیت آمیز این پروژه،در حال حاضر توافق لازم بین معاونتهای خدمات مهندسی و امور دفاتر با معاونت مالی و پشتیبانی در جهت تسهیل در امر استرداد وجه مالکین صورت پذیرفته که در آینده نزدیک روال عملیاتی آن ابلاغ خواهد شد.

توسط |۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۹:۰۰:۱۴۲۰ام, مرداد ۱۳۹۷|اخبار|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه