شرایط تعویض و انصراف مهندس ناظر

۱۳۹۸/۴/۲۸ ۹:۳۱:۰۴۲۵ام, آذر ۱۳۹۷|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

انصراف مهندس ناظر سوالات بسیاری از طرف مهندسین ناظر در خصوص امکان انصراف یا استعفاء ناظر مطرح می باشد که باید گفت : به هیچ عنوان مهندس ناظر نمی تواند مانند مجری صاحب صلاحیت، از کار خود استعفاء یا انصراف دهد، و تنها راه جدا شدن ناظر از پروژه ساختمانی، [...]

شرح وظایف مهندسان ناظر معماری

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۰۹:۲۷۲۱ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

شرح وظایف مهندسان ناظر معماری مهندس ناظر رشته معماری می بایستی عملیات اجرای ساختمان را از زمان صدور پروانه تا پایان كار با نقشه های مصوب معماری انطباق داده و همچنین عملیات اجرایی را با توجه به مقررات ملی ساختمان كنترل نماید و مغایرت ها را به ناظر هماهنگ كننده، [...]

راهنمای مهندس هماهنگ کننده؛ چهار ناظره

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۱۰:۳۰۲۱ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

شرح وظایف مهندس هماهنگ كننده- چهار ناظره (معماری یا عمران) مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص ذیربط برعهده 4 نفر(حقیقی یا حقوقی) می باشد. یكی ازناظرین (مهندس عمران یا مهندس معمار) علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مكاتبات با مراجع صدور پروانه [...]

دانستنی های فنی و حقوقی مهندسان ناظر

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۴۰:۵۷۲۱ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

دانستنی های فنی و حقوقی مهندسان ناظر كلیات آیین نامه ای در ابتدای امر، برخی مفاد بر اساس بند 2-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، جهت یادآوری و تشریح در ذیل آمده است: - نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرای ساختمان، «نظارت مستمر» می باشد كه از زمان صدور "پروانه [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۴۴:۳۴۲۱ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

راهنمای نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت فلزی فهرست مطالب نکات عمومی كنترل جوش ها بادبندها سقف ها اهم نكات نظارتی در سازه های ساختمانی فولادی در اجرای ساختمان با اسكلت فولادی لازم است كلیه اصول اجرایی مندرج در مباحث مقررات مرتبط با این نوع ساختمانها از جمله مباحث [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۴۳:۴۵۲۱ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

راهنمای نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی فهرست : مقدمه مسائل مربوط به اجرای فونداسیون مسائل مربوط به آرماتور بندی اسكلت بتنی مسائل مربوط به قالب بندی اسكلت بتنی مسائل مربوط به بتن ریزی و اجرای سقف مسائل مربوط به انجام سفت كاری و نازك كاری مسائل مربوط [...]

پایدار سازی به روش نیلینگ و انکراژ

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۴۷:۱۷۱۴ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

پایدار سازی به روش نیلینگ و انکراژ فهرست : ضرورت موضوع روش کار پیوست   ضرورت موضوع در اغلب پروژه‌های ساختمانی، فعالیت‌های اجرایی با عملیات خاک‌برداری/ گود برداری در زمین محل اجرا آغاز می‌گردد. این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به خود [...]

اجرای سازه نگهبان

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۵۰:۲۴۱۴ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

اجرای سازه نگهبان فهرست : سازه نگهبان سازه نگهبان خرپایی   سازه نگهبان گودبرداری: گودبرداری به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می گردد. صاحب کار : صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک [...]

گام های عملیاتی در نظارت

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۵۱:۳۸۱۴ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

گام های عملیاتی در نظارت فهرست : تعریف و اصطلاحات شناسایی کیفی پروژه شروع عملیات اجرایی پروژه پیوست ها تعاریف و اصطلاحات گودبرداری: گودبرداری به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح زمین یا در تراز پایین تراز زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می گردد. صاحب کار [...]

شرح وظایف مهندسان ناظر

۱۳۹۸/۵/۲ ۷:۵۳:۳۳۱۴ام, دی ۱۳۹۶|Categories: راهنمای مهندس ناظر, مقالات|

شرح وظایف مهندسان ناظر این مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1374 و آئین نامه اجرائی آن (مصوب 1375) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده است و تا زمان تصویب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و [...]

Go to Top