اجراى ساختمان هاى بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار

//اجراى ساختمان هاى بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار

اجراى ساختمان هاى بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار

این سیستم، شیوه اجراى ساختمان بتن مسلح درجابا قالب هاى عایق کننده ماندگار مى باشد که سازه حاصل از آن، یک ساختمان بتن مسلح و در زمره سازه هاى متداول، تلقى مى شود.
در این سیستم ساختمانى، قالب هاى دیوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانیزه به قطر۲ میلى متر به صورت شبکه جوش شده در محل کارخانه ساخته شده و در وجوه داخلى و خارجى قالب پانل هایى از مصالح عایق کننده، مانند پلى ا ستایرن منبسط شونده کندسوز، قرار داده مى شود.
قالب هاى دیوار بتنى با امکان آرماتوربندى به میزان مورد نیاز و با ضخامت مورد نظر طراح، از ۸۰ تا ۵۰۰ میلى متر و بیشتر براى دیوارها و قالب هاى سقف به صورت تیردال یک یا دو طرفه با عمق و فواصل تیرچه هاى متغیر و دلخواه، توسط خطوط تولید در مقیاس نسبتاً زیاد، قابل تولید است.
خط تولید کارخانه این سیستم، مى تواند مدول هاى لازم براى ساخت واحدهاى مسکونى را تولید کند.
مدول هاى کارخانه ای این سیستم سبک بوده و قابلیت حمل و نقل و نصب سریع در اجرا را دارا است، به طورى که اجراى بالغ بر ۲۰ متر مربع نفر-روز کارى را مقدور مى کند. ضخامت نسبتاً قابل ملاحظه دیوارهاى تمام شده معمارى را مى توان یکى از محدودیت هاى این سیستم عنوان کرد.

ضوابط و الزامات

۱) کاربرد سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا به عنوان سیستم دیوار باربر با کاربرى ساختمان هاى مسکونى، در انواع زمین ها و کلیه پهنه هاى لرزه خیزى ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران و با احتساب تأمین الزامات مربوطه بلامانع است.
۲) بارگذارى ثقلى و لرزه ای سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش هاى مبحث ایران صورت گیرد.
۳) طرح سازه ای سیستم سازه ای حاصل از این روش اجرا بر اساس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان یا آئین نامه ACI 318-05 ویرایش هاى بعد از آن صورت گیرد.
۴) حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ۴ طبقه یا ۱۵ متر از تراز پایه است. حداقل ضخامت دیواره هاى بتنى نباید از ۱۵ سانتى متر کمتر باشد.
۵) مشخصات کلیه مصالح مصرفى مربوط به اجزاء قالب بندى ماندگار، باید مطابق با استانداردهاى بین ا لمللى معتبر و اسناد ارائه شده باشد.
۶) مشخصات سایر مصالح مصرفى باید مطابق استانداردها و آئین نامه هاى ملى یا معتبر بین ا لمللى باشد.
۷) پلى استایرن منبسط شونده باید از نوع کندسوز یا سایر استانداردهاى معتبر ASTM مطابق با استاندارد بین المللى باشد.
۸) محافظت پلى استایرن با ضخامت کافى از اندودهاى مناسب با توجه به شرایط داخلى و خارجى صورت گیرد.
۹) مقاومت لازم در برابر آتش با توجه به تعداد طبقات براى دیوار و سقف مطابق مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق تأمین شود.
۱۰) تمهیدات لازم جهت صدابندى دیوار و سقف مطابق با مبحث شماره ۱۸ مقرات ملى ساختمان به عمل آید.
۱۱) رعایت مباحث مربوط به صرفه جویى در مصرف انرژى مطابق مبحث شماره ۱۹ مقرات ملى ساختمان ضرورى است.
۱۲) پوشش ملات مناسب براى مفتول هاى فولادى در بدنه داخلى و خارجى تأمین شود.
۱۳) تمهیدات لازم در شرایط اقلیمى مختلف کشور براى پوشش نهایى جهت مقابله در محیط هاى خورنده و نیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملى الزامى است.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۰۱:۰۳۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

شانزده + یازده =