پوستر دومین کنگره علوم مهندسی آب و فاضلاب

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

تاریخ برگزاری : ۲۲ آبان ۱۳۹۷ الی ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ اعلام داوری مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مهلت ثبت نام در کنفرانس: –

سایت : www.iwwa-conf.ir

ایمیل :  –

آدرس دبیرخانه : اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- ساختمان پژوهشگاه- طبقه ۱- دفتر پژوهشکده آب و فاضلاب -کد پستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران 

محورهای کنگره:

۱- تامین،انتقال، تصفیه و توزیع آب

۲- جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب

۳- بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف، پساب‌ها و آب‌های لب شور

۴-  فناوری‌های نوین درآب و فاضلاب

۵-  ارتقا، مقاوم‌سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب

۶-  مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه‌های آب و فاضلاب

۷- رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی درمدیریت مصرف آب

۸-  بومی‌سازی ضوابط طراحی سامانه‌های آب و فاضلاب

۹- تجارب حاصل از بهره‌برداری بومی از سامانه‌های آب و فاضلاب

۱۰- ارزیابی و آسیب‌شناسی ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب