پوستر همایش ملی خراسان

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایران اسلامی

تاریخ برگزاری : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ آذر ۱۳۹۶ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ اعلام داوری مقالات: –

مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سایت : www.ferdowsconferences.ir

ایمیل : ferdows.hamayesh@gmail.com

آدرس دبیرخانه : مشهد، بلوار شهید کلاهدوز، شهید کلاهدوز ۳۰، موسسه آموزش عالی فردوس

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایران اسلامی

محورهای همایش:

۱-    معماری و هنرهای وابسته به آن در خراسان

       – تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی بناهای معماری خراسان

       – مطالعه تزئینات وابسته به معماری در آثار معماری خراسان و مناطق همسایه (شامل هنرهای چوبی، گچبری، آهک بری، نقاشی دیواری، آجرکاری و حجاری)

        – بررسی و تحلیل معماری داخلی بناهای خراسان

۲-    آئین و رسوم محلی خراسان

     -معرفی و مطالعه فرمی و تحلیلی آیین‌های نمایشی و موسیقایی قومی خراسان

     -معرفی و بررسی محتوایی و آیینی و رسوم محلی خراسان

۳-    هنرهای سنتی (هنرهای مستظرفه، خوشنویسی و کتاب­ آرایی)

       -معرفی هنرهای از یاد رفته در خراسان

       -مطالعه آثار هنری برجسته خراسان

        -بررسی و تحلیل گرایش‌های صنایع دستی خراسان و مناطق همسایه

        -معرفی هنرمندان گمنام و بررسی و تحلیل آثار ایشان در خراسان

        -معرفی کتب و نسخ تاریخی و تحلیل فنی و هنری آنها در خراسان و مناطق همسایه

   ۴-     هنرهای تجسمی در خراسان     

         -مطالعه سیر تحول هنرهای تجسمی در خراسان دوره معاصر (نقاشی، گرافیک، مجسمه، تصویر سازی)

         -تحلیل آثار هنرهای تجسمی معاصر در خراسان

  ۵-       بخش ویژه

          – بررسی معماری و تزءینات وابسته به آن در حرم مطهر رضوی