تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

جامعه مهندسان مشاور

از : رئیس مدیران و متخصصان جوان

به : اعضاء محترم شورای مدیران و متخصصان جوان

موضوع : دعوت به گردهمایی تابستان و جلسه ارزیابی و انتخاب مهندس جوان برگزیده سال ۱۳۹۶

با احترام همانگونه که مستعضر می باشید هیات اجرایی شورای مدیران و متخصصان جوان جهت تشویق مهندسان جوان به کسب دانش و مهارت های حرفه ای در راستای توسعه پایدار و اخلاق حرفه ای برای پنجمین بار به برنامه ریزی جهت انتخاب مهندس جوان برگزیده سال اقدام نموده است. مرحله اول داوری و انتخاب توسط دو رئیس پیشین جامعه مهندسان مشاور و دبیر قبلی شورای مدیران و متخصصان جوان انجام گرفته و مطابق آئین نامه مقرر است که برگزیدگان این مرحله در مراسمی با حضور اعضای شورای مدیران و متخصصان جوان یک سخنرانی با موضوع دلخواه ارائه نمایند و در پایان مراسم با رای گیری مستقیم اعضاء، مهندسان جوان برگزیده سال ۱۳۹۶ انتخاب گردد.

لذا از جنابعالی دعوت می شود در جلسه ارزیابی این مرحله که در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹ در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.

در ضمن به دلیل همزمان شدن مراسم با گردهمایی تابستان و در جهت ارتقاء دانش اعضاء از سرکار خانم مهندس مریم حنطوش زاده و جناب آقای فرهنگ شعفی به عنوان سخنران دعوت به عمل آمده است.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول داوری به ترتیب حروف الفبا:

  1.  آقای مهندس حسین پورخادم-از شرکت آماتیس رابین
  2.  آقای مهندس محمد حسن‌لی- از شرکت سامان آب سرزمین
  3.  آقای مهندس شهرام شیرازیان- از شرکت ایران استن
  4.  آقای مهندس امین مسعودی- از شرکت نقش جهان پارس

انتخاب مهندس جوان

انتخاب مهندس جوان