دعوت به شرکت در دویست و سی و پنجمین نشست شورای مرکزی

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴           

دویست و سی و پنجمین نشست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور عصر روز ۴ شنبه ۵ دی ماه در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار می گردد.

دعوت به شرکت در ۲۳۵ نشست شورای مرکزی

در این نشست، که اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور حضور دارند، بعد از سخنان پیش از دستور حاضران، گزارش امور جاری توسط رجبی _ ریاست شورای مرکزی ارائه می گردد.
بررسی نحوه همکاری با وزارت راه و شهرسازی در مورد مشکلات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و نحوه اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان از دیگر محورهای دستور کار این نشست خواهد بود. در این نشست، همچنین برای انتخاب مدیر صندوق مشترک سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها تبادل نظر می گردد.

 

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی