بخش حق الزحمه اپلیکیشن دستیار مهندس شامل محاسبات حق الزحمه های زیر می‌باشد:

حق الزحمه مهندس ناظر (بر اساس ابلاغ سازمان نظام مهندسی)

حق الزحمه کارشناس دادگستری (بر اساس ابلاغ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱)

حق الزحمه مشاور املاک (بر اساس مصوبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۱)

اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه کارشناس دادگستری
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه مشاور املاک - خرید و فروش
اپلیکیشن دستیار مهندس - محاسبه حق الزحمه مشاور املاک - رهن و اجاره
اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس