حسن کاظمی

حسن کاظمی

سوابق تحصیلی :

لیسانس مهندسى عمران-عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان (دولتى)١٣٧٠
فوق لیسانس شهرسازى،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات-١٣٩٧

اهم سوابق  شغلی:

قرارگاه مهندسى خاتم الانبیا-خدمت سربازى١٣٧٠-٧٢
شهردارى شهریار-١٣٧٢/٧۵
عضویت در هیئت مدیره تشکلهاى کانون مهندسین شهریار و ملارد در سمت هاى رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره ،اواسط دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد
رئیس هیئت مدیره تعاونى مهندسین شهریار(همسوسازان)
عضو هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسى استان تهران-نایب رئیس هیئت مدیره سازمان،
رئیس گروه تخصصى عمران در دوره ششم
رئیس اسبق و نایب رئیس فعلى انجمن مهندسان عمران شهر تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۵/۳۰ ۱۶:۵۴:۴۲۳۰ام, مرداد ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه