مهندس حسن زیاری متولد ۱۳۴۰ در سمنان می باشد.

 • عضو هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 • نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ 

 • از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ عضو و رییس کمیسیون توسعه عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم)

 • ریاست دانشگاه پیام نور

حسن زیاری

سوابق تحصیلی :

دکترای مهندسی عمران (راه و ترابری)
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق علمی و تحقیقاتی 

از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ معاون آموزش دانشکده مهندسی عمران 
سال ۱۳۸۱ معاون پژوهش دانشکده مهندسی عمران

سوابق شغلی

 • عضو هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • ریاست دانشگاه پیام نور
 • سال ۱۳۶۶ مشاور فنی استاندار گیلان و مدیر کل دفتر شهر و روستا استانداری
 • از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ عضو و رییس کمیسیون توسعه عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم)
 • ریاست کمیسیون فنی و معماری شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم)
 • ریاست هیأت مدیره شرکت واحد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
 • نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده ۷ (باغات) (دوره دوم)
 • نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری (دوره دوم)
 • عضو هیأت امنای پژوهشکده حمل و نقل
 • از ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ تا ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ معاون وزیر راه و ترابری رییس هیات مدیره و مدیر عامل راه آهن
 • نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
 • ریاست دانشگاه پیام نور ایران
 • دبیر شورای ترافیک وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.