تحلیل تیرهای مهم

//تحلیل تیرهای مهم

بخش تحلیل تیرهای مهم در قسمت محاسبات اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش نمودار برش و خمش و همچنین مقادیر شیب و تغییرمکان ماکزیمم تیرها قرار گرفته است.

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس
توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰:۲۹:۴۰۸ام, آبان ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه