تاریخچه و سازمان نظام مهندسی ساختمان

/, نظام مهندسی/تاریخچه و سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاریخچه نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته‌ شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:

مهندسین فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرارگیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت‌وساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن

مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه
سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی

در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شده سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پیش‌بینی‌شده بود.

در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام‌مهندسی ساختمان تصویب شد که به‌جای دو سازمان ذکرشده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تأسیس گردد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحله آزمایشی خارج شد و قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن‌هم تأکید بر ایجاد سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان شده بود و در ماده ۳ آن هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کرده است برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان… تشکیل می‌شود.

در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل‌گرفته است و با حدود هفتصد هزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند.

تصويب نامه هيئت وزيران

آشنايي با سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسي ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به منظور تامين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون مذكور تاسيس شده است .

اين سازمان داراي واحدهاي استاني است و سازمان هر استان از نظرحقوقي داراي شخصيت مستقل است . اركان سازمان عبارت است از سازمان استان ها ، هيات عمومي ، شوراي مركز ، رئيس سازمان و شوراي انتظامي . ب

راي تشكيل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري ، عمران ، تاسيسات مكانيكي ، تاسيسات برقي ، شهر سازي ، نقشه برداري و ترافيك باشند ، ضروري است . در حال حاضر كليه استانهاي كشور دارای سازمان هستند . اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان استان است .

 مهم ترين بخش وظايف سازمان استان محسوب مي شود بشرح زير است :

 1. برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در معماري و شهرسازي .
 2. برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مربوط به آن .
 3. ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش هاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي ، فني ، آموزش و انتشارات .
 4. همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح هاي جامع تفصيلي وهادي در شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست .
 5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريقمراجع قانوني ذيصلاح .
 6. مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت هاي حوزه هاي مشمول اين قانون .
 7. دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح هاي ارزشمند
 8. تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهر سازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني .
 9. كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين ، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
 10. كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرح ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح هاي ياد شده ، با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان .
 11. ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است .
 12. همكاري با مراجعه استان در هنگام بروز انواع سوانح و بلاياي طبيعي .
 13. تائيد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي .
 14. معرفي نماينده هيات مديره سازمان استان براي عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي سازمان .
 15. تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي .
 16. ساير مواردي كه در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين شده است .

شورای مرکزی

به ‌منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیات عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان‌های استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین دو برابر اعضای سازمان هیئت‌مدیره که توسط حیات عمومی، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

شورای مرکزی برای تعیین رییس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یادشده یک نفر را به‌عنوان رییس سازمان، جهت صدور حکم به رییس‌جمهور معرفی می‌نماید

اصلاحات پیش‌نویس قانون جدید

تغییرات قانون سال ۱۳۷۴ نسبت به قانون سال ۱۳۷۱ فراتر از افزایش تعداد مواد از ۲۰ ماده به ۴۲ ماده و افزایش تبصره‌ها از ۱۰ به ۲۱ بوده و قانون کنونی اصلاحات زیاد محتوایی را به همراه داشته است. قانون مصوب ۱۳۷۴ در قالب شش فصل و ۴۲ ماده مصوب شد و آیین‌نامه اجرایی آن به‌صورت ۱۰ فصل در قالب ۱۲۴ ماده به‌تفصیل مسائل متعددی را مورد تأکید قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر زمزمه‌های اصلاح این قانون به گوش می‌رسید، تا اینکه در مهرماه ۱۳۹۲ یک‌فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام‌مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان در صحن علنی با یک‌ فوریت آن موافقت کردند.

مطلعین موضوع تعداد مواد اصلاحی را در ابتدا ۳۶ ماده از ۴۲ ماده و درنهایت ۱۰ ماده اعلام کرده‌اند.

مهم‌ترین تغییرات اعلام‌شده در پیش‌نویس قانون عبارت‌اند:

تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردان‌ها از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به سازمان‌های نظام‌مهندسی و کاردانی استان

تغییر دوره شورای مرکزی سازمان، هیئت‌مدیره استان‌ها و شورای انتظامی هیئت ‌مدیره از سه‌به‌چهار سال

افزایش تعداد اعضای هیئت ‌مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی

عضویت سازمان در کمیسیون‌های هیات حل اختلاف مالیاتی و داشتن نمایندگانی در کمیسیون‌های ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با حق رأی اختیارات بیشتر برای شورای مرکزی درزمینه تصویب قیمت‌گذاری خدمات،نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیئت‌مدیره، برگزاری آزمون‌ها و…

توسط | ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۰:۰۴:۵۹ ۱۴ام, مرداد ۱۳۹۷|مقالات, نظام مهندسی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

12 + ده =