بهروز عسگریان متولد سال ۱۳۴۷ می باشد .

 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

 • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • دبیر علمی کنفرانس سازه و فولاد در سالهای ۹۶ و ۹۷

 • انتشار حدود ۶۰ مقاله در ژورنالهای معتبر علمی و بیش از ۱۰۰ مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی

بهروز عسگریان

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،۱۳۷۱
 • کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۷۳
 • دکتری مهندسی سازه، دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۱
 • دوره مطالعاتی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ۱۳۷۹

اهم سوابق شغلی:

 • از ۰۵/۸۱ تاکنون : عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی                              

 • سمت های دانشگاهی: سرپرست تحصیلات تکمیلی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت مالی و اداری، قائم مقام رئیس و رئیس دانشکده دانشکده مهندسی عمران

 • راهنمایی پایان نامه ۸۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و  رساله ۴ دانشجوی دکتری

 • انتشار حدود ۶۰ مقاله در ژورنالهای معتبر علمی و بیش از ۱۰۰ مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی
  ارائه ۴ درس دوره کارشناسی و ۷ درس دوره تحصیلات تکمیلی

سوابق نظام مهندسی:

 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۱۳۷۶
 • دارای صلاحیت پایه ۱ محاسبات، نظارت و اجرا

کنفرانس ها

 • عضو هیئت علمی کنفرانس های مختلف در مهندسی عمران
 • دبیر علمی کنفرانس سازه و فولاد در سالهای ۹۶ و ۹۷
 • همکاری در طراحی و مدیریت پروژه ها:
 • ساختمان های مسکونی طبقاتی
 • کنترل کیفیت مدارک محاسباتی ساختمانهای بلند مرتبه در منطقه ۲۲ شهر تهران
 • پروژه آشیانه چند کاربردی ۷۴۷
 • پروژه سنگ آهن گل گهر
 • پروژه افزایش فشار گاز سرخس نکا
 • پروژه تزریق گاز پازنان
 • پروژه تزریق گاز کوپال
 • پروژه سیلوهای بتنی گندم
 • پروژه طراحی مقاوم تاسیسات اتاق مذیریت بحران شهر تهران در مقابل زلزله
 • پروژه مدیریت طرح مقاوم سازی مدارس استان تهران
 • سکوهای دریائی میادین نفتی ابوذر، نوروز، سروش، بلال، فروزان، هنگام، هندیجان، لایه نفتی پارس
 • جنوبی و میادین گازی پارس جنووبی فازهای۱، ۴،۵و ۱۹،

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 • دینامیک سازه ها، مهندسی زلزله
 • تحلیل غیر خطی سازه ها، آنالیز پایداری سازه ها
 • پایش سلامتی سازه ها
 • طراحی بر اساس عملکرد
 • سیستم های کنترلی و کاربرد آن در سازه های مقاوم در برابر زلزله
 • استفاده از آلیاژ‍ های حافظه دار در طراحی ساختمانها در برابر زلزله
 • ارزیابی ساختمان ها ی موجود در برابر زلزله، مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
 • بررسی رفتار غیر ارتجاعی سکو های ثابت دریائی
 • تحلیل اندرکنش خاک،سازه و شمع در سکوهای ثابت فلزی دریائی

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.