بلوکهای چوبی – سیمانی

//بلوکهای چوبی – سیمانی

بلوکهای چوبی – سیمانی

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از پانلهای حاصل از این بلوکها به عنوان جداکننده های داخلی و خارجی ساختمانها به شرط رعایت کلیه الزامات زیر بلامانع است.
۲) اتصال دیوارهای غیرباربر حاصله به سیستم سازه­ای باید مطابق بندهای ۲-۸ و ۲-۱۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران به نحوی باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.
۳) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر حاصله در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.
۴) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر خارجی حاصله در مقابل بارباد مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان بارهای وارد بر ساختمان انجام شود.
۵) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر حاصله در مقابل نیروهای ضربه­ای مطابق استاندارد.
۶) حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیرباربر حاصله ۲/۳ متر می باشد.
۷) در این محصول ضروری است تا مشخصات ، الزامات و جزئیات اجرایی مندرج در تأییدیه فنی اروپائی ETA 08/0023 رعایت شود.
۸) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
۹) صدابندی هوابرد جداکننده­های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان می­ بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان عایق­ بندی و تنظیم صدا تأمین شود.
۱۰) الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت شود.
۱۱) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام، زیست محیطی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه­ های ملی یا معتبر بین ­المللی شناخته شده و مورد تأیید، بکار گرفته شوند.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۷ ۱:۰۶:۲۳۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

یازده − چهار =