برق رایگان برای ساختمان ها

سیستم  فتوولتائیک می‌تواند در هر آب و هوایی کار کند. درست است که در آب و هوای ابری و یا بارانی میزان تولید انرژی الکتریسیته کاهش پیدا می کند، ولی به هر حال این میزان هیچ وقت در هنگام روز از ۲۵% میزان حداکثر ظرفیت تولید انرژی سیستم کمتر نخواهد بود. این در حالی است که در شرایط معمولی تا ۸۰% میزان تولید حداکثر سیستم، انرژی الکتریسیته تولید خواهد شد.

 استفاده از  انرژی خورشیدی جهت تامین  برق:

 ساختمان‌هایی که بیش از یک چهارم مایل از منبع تولید انرژی فاصله دارند می توانند با کمک سیستم فتوولتائیک، انرژی  برق را به بهای انرژی سوخت فسیلی در اختیار داشته باشند.
برای مناطق دور افتاده که برق رسانی به آن‌ها مشکل است مانند مراکز ارتباطی خارج از شهر و همچنین مناطق نظامی بهترین روش تولید انرژی استفاده از فن‌آوری فتوولتائیک است.

برق رایگان برای ساختمان ها

 سلول‌های خورشیدی امروزی حتی می توانند به عنوان شیشه پنجره کار کنند. این سلول‌ها این قابلیت را دارند که بین ۸۰% تا ۹۰% نور خورشید را از خود عبور دهند.

این کیفیت باعث می شود که پنجره‌هایی مجهز به سلول‌های خورشیدی بتوانند به خنک ماندن هوای داخل خانه در تابستان کمک کنند و همچنین ساختمان را هم زیباتر نمایان کنند و هم انرژی الکتریسیته مورد نیاز ساختمان را تهیه کنند.
 
وقتی از سلول خورشیدی در یک پنجره استفاده می شود، سلول نصب شده حتی بهتر از شیشه عمل می‌کند و بنابراین به این ترتیب در مصرف  مصالح ساختمانی ساختمان نیز صرفه جویی می‌شود. بدین ترتیب پنجره‌ای داریم که برای ما انرژی الکتریسیته نیز تولید می کند!
امروزه در بسیاری نقاط دنیا، خانه های مدرن بسیاری وجود دارند که با کمک سیستم های فتوولتائیک با حداقل نیاز به برق عمومی و یا حتی بدون نیاز به برق عمومی، انرژی مورد نیاز خود را به طور مستقل تولید می کنند.