دانلود فیلم با لینک مستقیم
جلسه پرسش و پاسخ در مورد معضلات نظام مهندسی با حضور دکتر علی عبدالعلی زاده
وزیر اسبق وزارت راه و شهرسازی و ۲دوره نماینده مجلس
زمان برگزاری : سه شنبه ۲۰ شهریور
هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.