دانلود فیلم با لینک مستقیم
جلسه پرسش و پاسخ در مورد صلاحیت کاندیداهای نظام مهندسی با حضور مهندس موسوی خلخالی
نایب رییس هیئت اجرایی هشتمین انتخابات نظام مهندسی
زمان برگزاری : چهارشنبه ۲۱ شهریور
هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.