دانلود فیلم با لینک مستقیم

بررسی شرایط کاندید اصلح هشتمین انتخابات نظام مهندسی ساختمان

مصاحبه زنده با جناب مهندس حمیدرضا ساعتچی عضو هیئت اجرای انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی
موضوع شرایط کاندیدای اصلح
مهمان : مهندس حمیدرضا ساعتچی
برگزار کننده: گروه مهندس پلاس مهندس مهدی شاکر – مهندس پویا حیاتی
هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.